Az eredmények közzététele, a felvételi eljárás további menete

A központi írásbeli vizsga eredményéről közvetlenül tájékoztatjuk a vizsgázókat, azzal, hogy a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az igazgató aláírásával hitelesített Értékelő lap 2023. február 8-9-én 8.00 – 16.00 óra között a titkárságon átvehető.

A 2023. január 31-i pótnapi vizsgadolgozatok megtekintésének dátuma: 2023. február 6. 8.00 – 16.00 óra, a fellebbezés határideje február 7. du. 16.00.

A tanuló ennek ismeretében nyújtja majd be felvételi lapjait (jelentkezési lapját és tanulói adatlapját), és vesz részt az általános felvételi eljárásban.

A kitöltött Jelentkezési lapokat 2023. február 22-ig kell eljuttatni a továbbtanulásra megjelölt középfokú iskolákba.

A jelentkezési lap(ok) mellé csatolni kell az Értékelőlap másolatát.

A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezők esetében a továbbtanulásra kiválasztott középiskolát a lehető legteljesebb információval szükséges ellátni a szülő részéről a felvételi kérelem benyújtásakor. Az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumba jelentkezés esetén a jelentkezési lap mellé a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezők esetében kérjük csatolni a szakértői véleményt.

A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló gimnáziumunkban csak az általános tagozat (0001) tanulmányi területünk esetén kapcsolódhat be a felvételi eljárásrendbe.

A felvételi eljárás további menetével kapcsolatosan a

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi

http://vmg-erd.hu/wp-content/uploads/2022/10/%C3%89RDI-VMG-%C3%89RDI-VMG-FELV%C3%89TELI-ELJ%C3%81R%C3%81S-RENDJE-2023-2024-RE.pdf

és a

http://vmg-erd.hu/

linkeken tájékozódhatnak.

Kérjük tanulmányozzák felvételi eljárásrendünket a honlapunkon !

   

Iskolavezetés

 

A hozzászólások le vannak tiltva.