Galériaszabályzat

G a l é r i a – é s m é d i a s z a b á l y z a t

Polgári Törvénykönyv 80. §

– a képmással való visszaélésről –

(1) A személyhez fűződő jogok megsértését jelenti a más képmásával vagy hangfelvételével kapcsolatos bármiféle visszaélés.
(2) Képmás vagy hangfelvétel nyilvánosságra hozatalához – a nyilvános közszereplés kivételével – az érintett személy hozzájárulása szükséges.

Magyarázat:

A képmás és a hangfelvétel – mint az ember külső megjelenésének ábrázolása – a törvény védelme alatt áll, az (1) bekezdésből következően azzal kapcsolatban bármiféle visszaélés tilos. Jogi szempontból közömbös, hogy fénykép, videófelvétel, festmény, szobor vagy rajz útján történik a képmás, illetve hang rögzítése.
Bármilyen hang- illetve képfelvétel készítéséről kizárólag az ábrázolt, illetve a felvételen szereplő személy jogosult dönteni. A már elkészített rögzített anyag nyilvánosságra hozatalához az érintett hozzájárulása szükséges. A beleegyezéshez elegendő a ráutaló magatartás, tehát a hallgatólagos tudomásulvétel is.

A tömegrendezvények résztvevőinek képi rögzítése során nem az egyes emberek képmásának felvétele a cél, hanem az emberek sokaságának, a tömegnek a bemutatása. A tömegfelvételek készítőjének nem szükséges tehát hozzájárulást kérni. A tömegből való kiemelés, az egyedi emberek bemutatása azonban már beleegyezést kíván meg. Kivételnek számít a nyilvános közszereplés: az itt lévő személyek képmásának, hangjának megjelenítéséhez, felhasználásához hozzájárulásukra nincs szükség.

Mindezek alapján kérjük, hogy aki úgy érzi, a honlapon szereplő fotók, hanganyagok, videófelvételek közzétételével személyiségi jogai sérülnek, a sértő rögzített anyag pontos linkjének feltüntetésével jelezze annak eltávolítási igényét az adminisztrátornál .