A központi írásbeli vizsga során elért pontszámok

Nyolcosztályos gimnáziumi tagozat (4. évfolyam)

A központi írásbeli vizsga során elért pontszámok

Nyolcosztályos írásbeli pontszámok (.pdf)

A felvételi jelentkezés a 8 évfolyamos képzésünkre a központi írásbeli vizsgán legalább 75 pontot elért tanulók számára lehetséges.

A legjobb pontszámokat elért tanulók szóbeli vizsgájának időpontjai:

február 27. hétfő, február 28. kedd és  március 1. szerda .

Egyéni vizsgabeosztás megtekinthető 2023. február 23-tól a honlapon.

A rendelkezésre álló idő rövidsége miatt egyéni kiértesítésre nincs mód.

A szóbeli felvételi tematikája a 0007 nyolcosztályos tanulmányi területre és a beiskolázási eljárásrendünk megtalálható honlapunkon:

Érdi VMG Felvételi eljárás rendje 2023-2024-re (.pdf)

Négyosztályos képzési terület (8. évfolyam)

A központi írásbeli vizsga során elért pontszámok

Négyosztályos írásbeli pontszámok (.pdf)

A szóbeli vizsgák időpontjai:

március 1. szerda , március 2. csütörtök és  március 3. péntek.

Egyéni vizsgabeosztás megtekinthető 2023. február 24-től a honlapon.

A rendelkezésre álló idő rövidsége miatt egyéni kiértesítésre nincs mód.

A szóbeli felvételi tematikája és a beiskolázási eljárásrendünk megtalálható honlapunkon:

Érdi VMG Felvételi eljárás rendje 2023-2024-re (.pdf)

Olvasd tovább

A kiértékelt feladatlapok megtekintése


4.osztályosok 2023. január 30. hétfő 8.00 – 16.00

8.osztályosok 2023. január 31. kedd 8.00 – 16.00

Helyszín: Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel, telefonnal másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le, az intézményvezetőnek címezve.

Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, az iskola által hozott döntés ellen a szülő, a tanuló, a döntés kézhezvételétől számított három napon belül, a vizsgát szervező iskolában, az Oktatási Hivatalnak címezve, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén fellebbezést nyújthat be.

Az eredmények közzététele, a felvételi eljárás további menete

A központi írásbeli vizsga eredményéről közvetlenül tájékoztatjuk a vizsgázókat, azzal, hogy a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az igazgató aláírásával hitelesített Értékelő lap 2023. február 8-9-én 8.00 – 16.00 óra között a titkárságon átvehető.

A 2023. január 31-i pótnapi vizsgadolgozatok megtekintésének dátuma: 2023. február 6. 8.00 – 16.00 óra, a fellebbezés határideje február 7. du. 16.00.

A tanuló ennek ismeretében nyújtja majd be felvételi lapjait (jelentkezési lapját és tanulói adatlapját), és vesz részt az általános felvételi eljárásban.

A kitöltött Jelentkezési lapokat 2023. február 22-ig kell eljuttatni a továbbtanulásra megjelölt középfokú iskolákba.

A jelentkezési lap(ok) mellé csatolni kell az Értékelőlap másolatát.

A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezők esetében a továbbtanulásra kiválasztott középiskolát a lehető legteljesebb információval szükséges ellátni a szülő részéről a felvételi kérelem benyújtásakor. Az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumba jelentkezés esetén a jelentkezési lap mellé a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezők esetében kérjük csatolni a szakértői véleményt.

A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló gimnáziumunkban csak az általános tagozat (0001) tanulmányi területünk esetén kapcsolódhat be a felvételi eljárásrendbe.

A felvételi eljárás további menetével kapcsolatosan a

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi

http://vmg-erd.hu/wp-content/uploads/2022/10/%C3%89RDI-VMG-%C3%89RDI-VMG-FELV%C3%89TELI-ELJ%C3%81R%C3%81S-RENDJE-2023-2024-RE.pdf

és a

http://vmg-erd.hu/

 linkeken tájékozódhatnak.

Kérjük tanulmányozzák felvételi eljárásrendünket a honlapunkon !

   

Iskolavezetés

Olvasd tovább

KIAJO pályázat felhívás és jelentkezési lap

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Kovács István Alapítvány, a névadó emlékének adózva, szellemi örökségének folytatása és a jövő generációk pozitív fejlődésének elősegítése érdekében, a kiemelkedő eredményt elérő fiatalok oktatását és sportolási tevékenységét ösztönző célokra támogatást biztosít az alábbiak szerint.

KIEMELKEDŐ SPORT-, TANULMÁNYI-, MŰVÉSZETI ÉS KÖZÖSSÉGI MUNKÁT VÉGZŐ

DIÁKOK TÁMOGATÁSA

Az Alapítvány e célkitűzésének keretében kizárólag Érd Megyei Jogú Város középiskolai tanintézményeiben tanuló diákokat jutalmazza. Ennek keretében anyagi támogatást, tanulmányutak és egyéb (sport, kulturális) táborok finanszírozását vagy a részvételhez szükséges önrészt, illetve az ehhez szükséges tárgyi feltételeket biztosítja.

https://kiajo.hu/palyazni-szeretnek/palyazati-felhivasok/erdi-diakoknak/

https://kiajo.hu/palyazni-szeretnek/jelentkezesi-lap/erdi-diakok/

 

Olvasd tovább