A 2024-2025-ös tanév 9. évfolyamára jelentkezők felvételi jegyzéke

A jegyzék tartalmazza a jelentkezőnek a felvételi eljárásban elért összesített eredményét és az iskola által meghatározott rangsorban elfoglalt helyét. A rangsorolás során kétféle döntés születhet: vagy sorszámot kap a tanuló, vagy elutasítást. A sorszám kifejezi a középfokú iskola felvételi szándékát, és egyben a sorszámmal az adott tanulmányi területen rangsorolja is a tanulót az iskola.

Ha a felvételre jelentkező nem teljesítette a felvétel iskolai követelményeit nem kap sorszámot.

A módosító időszak

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában: 2024. április 8 – 10. közötti időszakban.

A Felvételi Központ kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján (egyeztetett felvételi jegyzék). Közzététel 2024. április 26-ig az intézmény honlapján.

A felvételt hirdető középfokú iskolák  minden jelentkező tanulónak a jelentkezési lapon megjelölt e-mail címére 2024. május 2-ig megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést.

A 2024-2025-ös tanév nyolcosztályos gimnáziumi tanulmányi területére jelentkezők felvételi jegyzéke

A jegyzék tartalmazza a jelentkezőnek a felvételi eljárásban elért összesített eredményét és az iskola által meghatározott rangsorban elfoglalt helyét. Ha a felvételre jelentkező nem teljesítette a felvétel iskolai követelményeit nem kap sorszámot.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége

A módosító tanulói adatlapok előállítására és továbbítására 2024. április 8- 10. közötti időszakban nyílik lehetősége a szülőnek a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén.

A Felvételi Központ kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján (egyeztetett felvételi jegyzék). Közzététel 2024. április 26-ig az intézmény honlapján. Minden tanulónak a jelentkezési lapon megjelölt e-mail címére 2024. május 2-ig megküldjük a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést.

Jelentkezés az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium képzéseire

Nyolcosztályos gimnáziumi tagozat (4. évfolyam)

A felvételi jelentkezés a 8 évfolyamos képzésünkre a központi írásbeli vizsgán legalább 76 pontot elért tanulók számára lehetséges.

A felvételi lapok kitöltését a jelentkező, illetve a szülő önállóan – az általános iskola közreműködése nélkül – kezdeményezi. A kitöltött Jelentkezési lapokat 2024. február 21-ig kell eljuttatni a továbbtanulásra megjelölt középfokú iskolákba.

A jelentkezés menete az általános iskola 4. évfolyamára járó tanulók esetében megtekinthető:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/3._KIFIR_8_6_evf_gimn.pdf

A szóbeli vizsgák időpontjai:

március 5. kedd, március 6. szerda és március 7. csütörtök.

Egyéni szóbeli vizsgabeosztás megtekinthető 2024. február 26-tól a honlapon.

Négyosztályos képzési terület (8. évfolyam)

Általános képzésre jelentkezéskor szóbeli vizsga nincs.

A tagozat jellegének megfelelően vesszük figyelembe az adott tantárgy hozott eredményét.

Szóbeli vizsgára csak azokat a jelentkezőket hívjuk be, akiknek hozott és a központi írásbelin szerzett pontjainak összege együttesen eléri legalább a 100 pontot.

A kitöltött Jelentkezési lapokat 2024. február 21-ig kell eljuttatni a továbbtanulásra megjelölt középfokú iskolákba.

A szóbeli vizsgák időpontjai:

március 11. hétfő , március 12. kedd és március 13. szerda

Egyéni szóbeli  vizsgabeosztás megtekinthető 2024. február 26-tól a honlapon.

A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló gimnáziumunkban csak az általános tagozat (0001) tanulmányi területünk esetén kapcsolódhat be a felvételi eljárásrendbe. 

A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezők esetében a továbbtanulásra kiválasztott középiskolát a lehető legteljesebb információval szükséges ellátni a szülő részéről a felvételi kérelem benyújtásakor. Az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumba jelentkezés esetén a jelentkezési lap mellé a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezők esetében kérjük csatolni a szakértői véleményt.            

Iskolavezetés

Érettségi vizsgakövetelmények 2024 május

A 2024. május-júniusi vizsgaidőszak

Mintafeladatok a 2024. május-júniusi vizsgaidőszaktól érvényes vizsgakövetelmények (2020-as Nat-ra épülő vizsgakövetelmények) szerint:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/mintafeladatok_2024

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok 

Részletes vizsgakövetelmények és vizsgaleírások középszinten és emeltszinten:

Olvasd tovább

Iskolai rangsor

Immár tizenegyedik alkalommal állította össze a HVG kiadványában a magyar középiskolák rangsorát. A legjobb 100 között az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium 28. helyen szerepel, a nem fővárosi középiskolák között 10. helyen rangsorolt a gimnázium.                              

A rangsorkészítés szempontjai:

Olvasd tovább

Tanulmányi versenysorozat a 8. osztályosok számára az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban 2023

Nevezési határidő: 2023. november 9.
Verseny időpontja: 2023. november 10.

Nevezési határidő: 2023. november 7.
Verseny időpontja: 2023. november 10.

Nevezési határidő: 2023. november 10.
Verseny időpontja: 2023. november 17.