Tájékoztató a 2020/2021. tanévre történő középfokú iskolai beiratkozás időpontjáról és annak feltételeiről

Tisztelt Szülők!
A középfokú iskolába felvételt nyert tanuló szülője vagy törvényes képviselője útján a gimnáziumunkba személyesen vagy elektronikus úton is beiratkozhat, a beiratkozás tényének közlése kötelezően
2020. június 22. 16.00-ig meg kell, hogy történjen.
1. Elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén 2020. június 15-től biztosítja a szülő részére, hogy adatait beküldhesse a középfokú iskola részére a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével. Az adatok elektronikus úton történő megküldésére 2020. június 22-én 16.00-ig van lehetőség.
https://eugyintezes.e-kreta.hu/
2. Intézményünk a személyes beiratkozást 2020. június 22-én, a megfelelő távolságtartás biztosítása és maszkhasználat mellett az alábbi rend szerint tartja:

8.00 – 12.00

5.e osztály névsor
9.a osztály angol – német tagozat névsor
9.b osztály biológia – kémia tagozat névsor

12.00 – 16.00

9.c osztály matematika – általános tagozat névsor
9.d osztály humán – általános tagozat névsor

Teendők a beiratkozás napján:
A beiratkozásra a tanuló hozza magával
• az általános iskolai bizonyítványát,
• lakcímkártyájának fénymásolatát,
• születési anyakönyvi kivonat másolatát,
• a kitöltött adatkezelési nyilatkozatot,
• valamint az oltási könyvét (csak bemutatásra),
• a kitöltött egészségügyi felmérő lapot
a külföldön született és/ vagy külföldi állampolgár diák esetében kérjük az állampolgárságot igazoló okmány másolatát,
• a diákigazolvány igénylésére vonatkozó kérelmét.
• amennyiben BTMN-es, vagy SNI-s a tanuló, a szakértői bizottsági határozatát.

A beiratkozás során lehetőség lesz
• a menzára való jelentkezésre (Nyilatkozat menzakedvezményre való jogosultságról),
• a 2020. augusztus 25-től szervezendő Gólyatáborba való jelentkezésre.
A hagyományos, közösségépítő gólyatáborunk programjáról, a bekerülési költségről és a fizetés módjáról a honlapon keresztül később adunk tájékoztatást.

A személyi azonosításra alkalmas iratokat a 2020/2021-es tanév első napján is bemutathatja a szülő vagy törvényes képviselő és a diákigazolvány igénylésére vonatkozó kérelmét (a Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlapot is beleértve) későbbi időpontban is benyújthatja az iskolához, például a nyári ügyeleti napokon.

Olvasd tovább

Az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium idei év kitüntetettjei

SPORT DÍJBAN RÉSZESÜL

az a tanuló, aki középiskolai tanulmányai alatt kimagasló (országos vagy nemzetközi) sporteredményeket ért el és magatartása, szorgalma, tanulmányi előmenetele jó

 Az országos diákolimpia rendszerében eredményesen szereplő tanulóink:

Tóth Fanni 12.A

Kóka Mariann 12.A

Zsigmond Andrea 12.B

Héjas Réka 12.E

Batha Sára 12.E

Thaly Árnika 12.E

Ivanics Rozina 12.E

 

TANTESTÜLETI DICSÉRETBEN RÉSZESÜL

az a tanuló, aki egy vagy több tantárgyból kiemelkedő eredményt ért el, legalább jeles tanulmányi eredménnyel rendelkezik és 4 vagy 8 éven keresztül és magatartása, szorgalma példás.

Demeter Fanni 12.A

Fodor Krisztina 12.A

Szalma Luca 12.A

Árokszállási Fann 12.B

Murgás Levente 12.B

Bánovics Márk 12.B

Bódi Abigél 12.C

Fülöp Anna 12.C

Polgár Alexandra 12.C

Barta Kitti 12.D

Bíró Dávid 12.D

Hoffer Virág 12.D

Mikula Brigitta12.E

Szigeti Ármin 12.E

Tóth Márton 12.E

 

ÁLTALÁNOS TANTESTÜLETI DICSÉRETBEN RÉSZESÜL

az a tanuló, akinek tanulmányi előmenetele 4 vagy 8 éven keresztül jeles vagy kitűnő, egy vagy több tantárgyból kiemelkedő eredményességű,
magatartása, szorgalma példamutató.

Sáfár Zsófia 12.A

Török Enikő 12.A

Zsivkovics Elvíra 12.A

Gothárd Barbara 12.B

Soczó Kornél 12.B

Szántó János 12.B

Kóti Dávid 12.C

Csáki Zsófi 12.D

Diós Gabriella 12.D

Ruzsinszki Liliána 12.D

Szabó Anna 12.D

Albitz Kende 12.E

Dulka Csenge12.E

Rajcsányi Jázmin 12.E

 

VÖRÖSMARTY-EMLÉKPLAKETTBEN RÉSZESÜL

az a tanuló, aki legalább négy évfolyamon keresztül az iskola tanulója volt, akinek tanulmányi előmenetele kiemelkedő, országos tanulmányi versenyen, illetőleg országos művészeti vagy sportversenyen díjazott, magatartása példás.

Vetési Gergely 12.B

Biró András 12.E

Zatykó Péter Ábel 12.E

Olvasd tovább