Állásajánlat 3

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapjánpályázatot hirdet

Német nyelv – bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 Foglalkoztatás jellege:

Teljes állás (heti 40 óra)

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Széchenyi tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Középiskolások német nyelv oktatása, érettségire felkészítése és érettségiztetése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

      Egyetem, német nyelv szak

A munkakör betölthető: 2023. február 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Molnárné Kállay Andrea részére a molnarne.kallay.andrea@gmail.com E-mail címen keresztül