Állásajánlat 3

ÉRDI TANKERÜLETI KÖZPONT

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

digitális kultúra-bármely szakos tanár

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): középiskolások oktatása, érettségire való felkészítése,

érettségiztetése

határozott idejű közalkalmazotti jogviszony, amely 2023. december 22-vel határozatlan idejűvé

válhat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint

annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely

a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé. Az erkölcsi bizonyítvány igénylő

lapjának IV. pontjában a más törvényeknek való megfelelés igazolásánál kérjük az alábbi törvényt

tüntesse fel: Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2)a),d), (2d),

(2e), (5) bek..

Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, motivációs

levél.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton Molnárné Kállay Andrea igazgatóhelyettes részére a

molnarne.kallay.andrea@gmail.com e-mail címen keresztül megadva a munkakör megnevezését.

Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi

erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott, 40 óra,

Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Érd

Álláshirdető szervezet bemutatása: Pályázat kiírója: Érdi Tankerületi Központ

Munkavégzés helye: Pest vármegye, 2030 Érd Széchenyi tér 1.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 37498

Intézményi iktatószám: TK/123/HR/KOZINT/672-18/2023

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

– Cselekvőképesség

Elvárt végzettség/képesítés:

– 7. Mesterképzés MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség,

Szolgáltatások, tovább nem bontható, Szakos egyetemi tanári diploma

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

– Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a

tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

– Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és

tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.10.05. 00:00

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.10.06. 00:00

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.10.09.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.09.17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv

által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabályalapján a pályázatot kiíró szerv felel.