Állásajánlat 3

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapjánpályázatot hirdet

ének-zene szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 Foglalkoztatás jellege:

Teljes állás (heti 40 óra)

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Széchenyi tér 1.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

középiskolások ének-zenetantárgy oktatása, érettségire való felkészítése, érettségiztetése valamint az iskolai énekkar működtetése

Illetmény és juttatások:

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.                                

 

Pályázati feltételek:

 

  •       Szakos egyetemi tanári diploma

(büntetlen előélet, cselekvőképesség)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé. Az erkölcsi bizonyítvány igénylő lapjának IV. pontjában a más törvényeknek való megfelelés igazolásánál kérjük az alábbi törvényt tüntesse fel: Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2)a),d), (2d), (2e), (5) bek.

 

iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, (fényképpel ellátott) szakmai önéletrajz, motivációs levél§

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023. augusztus 14.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 08.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 Elektronikus úton Molnárné Kállay Andrea igazgatóhelyettes részére a molnarne.kallay.andrea@gmail.com E-mail címen keresztül