Állásajánlat 3

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium

                       a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

ének-zene szakos tanár

munkakör betöltésére.

 A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes állás (heti 40 óra)

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Széchenyi tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

középiskolások ének-zene tantárgy oktatása, érettségire való felkészítése, érettségiztetése valamint az iskolai énekkar működtetése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

      Ének-zene szak

A munkakör betölthető: 2022. augusztus 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

      Elektronikus úton Molnárné Kállay Andrea igazgatóhelyettes részére a molnarne.kallay.andrea@gmail.com E-mail címen keresztül