Bemutatkozás

Bemutatkozófilm

 

Küldetésnyilatkozat

Nyolc- és négy évfolyamos köznevelési intézményként elkötelezettek vagyunk az értékalapú

nevelést és oktatást, versenyképes tudást biztosító  pedagógia iránt.

Fontosnak tartjuk a képességek sokrétű fejlesztését, a gyermekközpontú pedagógiai tevékenységet, a magas színvonalú ismeretközvetítést.

Az egyetemes és magyar kultúra értékeinek átadásával és közös megélésével a szűkebb és tágabb értelemben vett, közösséghez való tartozás  felelősségét erősítjük.

A köznevelés szereplői közötti harmonikus együttműködést értékként kezeljük.

Iskolánk Érd Megyei Jogú Város több mint 50 éve működő középiskolája. Az intézményben 64 tanár 24 osztályban közel 770 diákot oktat négy évfolyamos és nyolc évfolyamos képzési formában.

Az oktatás szaktantermi rendszerben folyik.

Az audiovizuális eszközökkel részben felszerelt, jó kialakítású tantermeken kívül, 26 000 kötetes könyvtár és olvasóterem, internet-hozzáférés segíti a diákok tanulását.

„A természettudományos közoktatás megújítása az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium koordinálásával” –pályázat során megvalósult új, modern laboratóriumi szárnyban 2X20 fős, biológia, kémia, fizika és földrajz tantárgyakhoz kapcsolódó laboratórium, fizika szaktanterem, 2 informatika szaktanterem, 1 (szülői támogatással kialakított) média-szaktanterem, rajz szaktanterem biztosítja a támogató tanulási környezetet.

Az épülethez iskolakert, sportudvar (műfüves labdarúgó, salakos röplabda és beton kosárlabda pálya), tornaterem és kondicionáló terem tartozik.

A 300 fős díszterem, előadóterem igényes, kedvező színhelyet biztosít országos szakmai konferenciák, továbbképzések, kulturális rendezvények számára.
Az évek óta többszörös túljelentkezés miatt intézményünkbe központi írásbeli és szóbeli felvételi vizsgával kerülnek a tanulók.
Az idegen nyelvi ( angol és német ), a matematika, a biológia és a kémia valamint a humán tantervű osztályokban emelt szintű képzés folyik.

Az intézményben angol, német, francia, orosz és latin nyelv tanulására nyílik lehetőség. Az idegen nyelvek mellett csoportbontásban tanítjuk a matematikát, a számítástechnikát, az emelt szintű képzések szaktárgyait és a szabadon választott tantárgyakat.

Érdeklődési kör szerint újságíró, rajz, állatgondozó, túra, hadtörténeti, önismereti szakkörre járhatnak tanulóink. Igény szerint filmklub, fotóklub, diákszínpad, és a Vox Juventutis kórus színesíti a választékot.

Szaktárgyi tehetséggondozó, versenyfelkészítő szakköreink működnek matematika, fizika, kémia, biológia, idegen nyelv, történelem tantárgyakból.

Diákjaink évről-évre eredményesen szerepelnek a legrangosabb középiskolai tanulmányi versenyeken, nemzetközi és országos sikereket elérve. Végzős tanulóink többsége felsőfokú oktatási intézményekben tanul tovább.

Testvériskolai kapcsolataink a Lubaczowi Premyslaw Inglot Gimnáziummal  Lengyelországból, a németországi  Tostedti Gimnáziummal, a Szászrégeni Lucian Blaga Középiskolával  és a francia Choleti Gimnáziummal segítik

Intézményi szintű hagyományos rendezvényeink: a Vörösmarty-nap december 1. a költő születésnapján, Nemzeti ünnepeink megünneplése, Öregdiák – nap, Diákgála, Vörösmarty-bál, iskolakarácsony, adventi és tavaszköszöntő komolyzenei koncert, szalagavató ünnepség és a ballagási rendezvényeink, ga Diákönkormányzat által szervezett gólyatábor és gólyabál, rémkarnevál, sport-és diáknap. A nyolcosztályos tagozaton Márton – napi mulatság, farsangi rendezvény.

Az intézményt színes diákélet jellemzi. Az iskolai diáksport keretén belül elsősorban az atlétika, a röplabda és kosárlabda és a labdarúgás szerepe jelentős. A természetjáró túrák népszerűsége évek óta változatlan.

Iskolánkban a természet- és környezetvédelmi nevelésnek több évtizedes múltja van.

Az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium ápolja a kapcsolatot a régebben végzett tanítványaival. A hatvanas évek második felében érettségizett diákok kezdeményezésére 1990-ben alakult meg az ÉRDI VMG Baráti Köre Egyesület, amely azóta is folyamatosan támogatja az iskolát.

Az intézmény tevékenységét két alapítvány segíti:

Érdi Gimnázium Alapítvány
Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány

Képek a Galéria menüpontban.