Német

A Vörösmarty Mihály Gimnázium kapcsolata a tostedti (Németország) gimnáziummal

Előzmények:
2006 májusában iskolánkba látogatott egy német delegáció a Hamburg melletti Tostedt városából. Két órás iskolai programmal vártuk őket, így mutatva be egy magyarországi középiskola életét. Ezt rokonszenvesnek találták, ezért további kapcsolattartást javasoltak a későbbiekben.

E tanév novemberében a német szakos kollégák meghívást kaptak egy ötnapos hospitálásra illetve kulturális programokra, valamint egy közös egyeztetésre a németországi kollégákkal.

A megbeszélés eredménye a következő lett:
Különböző tantárgyakat érintve szeretnénk diákjaink számára mozgalmassá tenni az együttműködést.

Ének-zene:
Közös daloskönyv összeállítása, megjelentetése
Egy német komponista életének feldolgozása
Iskolai kórusaink találkozása

Irodalom:
Egy közösen olvasott könyv elemzése pl: Kertész Imre: Sorstalanság

Történelem:
Az „NDK-s” idők

Földrajz:
Környezetvédelem településünkön
Új energiafelhasználási lehetőségek
Takarékos életmód

Matematika, fizika:
Logikai játékos feladatok küldése interneten

Sport:
A müncheni olimpia története
Közös bajnokságok

Média:
Egy közösen megtekintett film elemzése
Manipuláció és annak leküzdése

Az első közös munkánk a téli ünnepkörhöz kapcsolódó tanulói gyűjtések voltak, melyek egy link megnyitásával az iskolai honlapokon realizálódott.

A következő projektünk párhuzamosan a közös daloskönyv összeállítása illetve településeink sajátosságainak bemutatása lenne.

A közös kiadványok mellett, szorgalmazzuk tapasztalataink cseréjét iskolalátogatások, diákcserék, tanári hospitálások útján is. Egy diákunk már meghívást kapott egy hónapra tostedti iskolalátogatásra. Néhány diákunk pedig levelezést folytat az ottani tanulókkal.

Az intézmények közötti kapcsolattartó német részről Dr. Horst Junker, magyar részről Benczéné Dizseri Márta.

A tostedti gimnázium honlapja: www.gymnasiumtostedt.de