Nyelvvizsgázás

ttp://www.elhousenyelviskola.hu/ecl-kronika.php

Nyelvvizsgázzon gimnáziumunkban!

2006 decemberétől már gimnáziumunkban (Vörösmarty Mihály Gimnázium, Érd) is lehetőség van akkreditált ECL nyelvvizsgát tenni.

Az ECL az egyetlen olyan nemzetközi nyelvvizsgarendszer, amelynek nemcsak képviselete van hazánkban, hanem maga a nemzetközi központ is Magyarországon működik. 1999-től az ECL Konzorcium székhelye a Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkársága, így azóta ez a rangos magyarországi intézmény irányítja és koordinálja nemzetközileg az ECL tesztek írását, a  vizsgák lebonyolítását, valamint az ECL nyelvvizsga-bizonyítványok kiadását. Az ECL nyelvvizsgának ma már országos hálózata van, amit a legrangosabb hazai egyetemek, közoktatási intézmények és nyelviskolák képviselnek.

Az ECL nyelvvizsga jellemzői:

államilag elismert nemzetközileg is elfogadott tanuláshoz és munkavállaláshoz elfogadják a diplomához nyelvpótlékra jogosít változatos feladattípusok nyelvtani teszt és fordítások nélkül vizsgázóbarát – vizsgázás választható párral

Az ECL nyelvvizsga részei:

Szóbeli vizsga

1. Szóbeli kommunikáció

Bemutatkozás (körülbelül 3-5 perc)

Irányított beszélgetés (5-8 perc)

Önálló témakifejtés vizuális stimulus alapján (5-8 perc)

2. Hallott szöveg értése

Írásbeli vizsga

1. Írásbeli kommunikáció

2. Olvasott szöveg értése

A vizsgák értékelése:

komplex szóbeli és írásbeli vizsgából álló ECL nyelvvizsga 2-2 készséget mér:

Szóbeli vizsga

1. szóbeli kommunikáció

2. hallott szöveg értése

Írásbeli vizsga

1. olvasott szöveg értése

2. írásbeli kommunikáció

A szóbeli és írásbeli vizsga akkor tekinthető eredményesnek, ha külön-külön mind a szóbeli, mind az írásbeli vizsgán a vizsgázó a 2-2 készségből összességében eléri a megszerezhető pontszám legalább 60 %-át és ugyanakkor készségenként legalább 40 %-ot is elér. Ebben az esetben komplex nyelvvizsga bizonyítványt kap. Amennyiben csak az írásbeli illetve csak a szóbeli részt teljesíti sikeresen, csak abból a vizsgarészből kap automatikusan bizonyítványt.

Példák egy sikeres és egy sikertelen szóbeli ECL nyelvvizsgára:

40% írásbeli vizsga átlaga + 80% szóbeli vizsga átlaga = Sikeres komplex vizsga

vagy

40 % bármelyik készség  + 60 % bármelyik készség +  60 % bármelyik készség +  80 % bármelyik készség = 60 % sikeres komplex vizsga

Írásbeli és szóbeli vizsgarészeknél 40 % bármelyik készség + 80 % bármelyik készség  =  60 % sikeres írásbeli vagy szóbeli vizsga

2016 decemberi időszaktól érvényes

Az ECL nyelvvizsga szintjei:

A2

 Az A2 szint sikeres elérése után már jó turista vagy: tudsz kérdezni, az egyszerűbb válaszokat megérted, tudsz vásárolni, a célnyelven kérni, enni-inni, érted a kiírásokat – egyszóval: már nem lehet eladni

B1

 A B1 szint elérése után már elkezdhetsz dolgozni a célnyelvet beszélő munkatársak között; kezded megérteni az újság- és rádióhíreket, a TV adásokat, megpróbálhatsz moziba, színházba is elmenni.

B2

 A B2 szint elérése után megkezdheted tanulmányaidat a célnyelvi ország középiskoláiban, egyetemein, főiskoláin. Megismerted a célnyelv szerkezetét, megértetted logikáját – mostanra biztosan meg is szeretted. Kezded élvezni a szépirodalmat; megérted már a pályaudvari hangosbemondót és az utcán a kiabálást is. Egyszóval kezded otthon érezni magad a célnyelvi országban.

C1

 A C1 szint elérésével nyelvileg egyenrangú partnere lettél a célnyelvet beszélőknek. Úgy írsz, olvasol, beszélsz, mint ők, tanulhatsz, kutathatsz, dolgozhatsz közöttük, nyelvi nehézségek nélkül

folytathatod ismerkedésedet a célnyelvi kultúrával, irodalommal, történelemmel – egyszóval: a célnyelvi országok múltjával és jelenével.

Vizsgadíj:

 

Vizsga típusa Vizsgadíj Befizetés 1. rész Befizetés 2. rész

 

B1/B2/C1 teljes vizsga 25.000 Ft 17.500 Ft 7.500 Ft
B1/B2/C1 részvizsga 15.000 Ft 11.000 Ft 4.000 Ft
A2 teljes vizsga akreditált német teljes vizsga 18.000 Ft 12.600 Ft 5.400 Ft
A2 részvizsga akreditált német részvizsga 11.000 Ft   7.700 Ft 3.300 Ft
A 2 nem akreditált angol teljes vizsga 10.000 Ft   7.400 Ft 2.600 Ft
A 2 nem akreditált angol részvizsga 6.000 Ft  4.500 Ft  1.500 Ft

 

A vizsgadíj összegét az Országos ECL Nyelvvizsga Központ a nemzeti valutában állapítja meg.

* A nyelvvizsgák költségeinek (vizsgaanyagok, bizonyítványok nyomtatása, szállítás, irodaszerek ára, postaköltség stb.) emelkedése miatt

a 2011. októberi vizsgaidőszaktól kezdődően az ECL vizsgadíj az akkreditált nyelvek esetében teljes vizsga esetén 25.000 Ft-ra, csak írásbeli vagy csak szóbeli vizsga esetén 15.000 Ft-ra módosul.
A befizetés történhet postai utalványon vagy átutalással.

BEFIZETÉS 1. RÉSZ

CSEKKEN: a vizsgadíjat CSAK a Pécsi Tudományegyetem által kibocsátott sárga színű csekken lehet befizetni a postán és a befizetést igazoló eredeti csekkszelvényt a kitöltött jelentkezési laphoz kell csatolni. Befizetéskor a „közlemény” rovatban kérjük beírni: 150057 + vizsgázó neve.
                                     VAGY
ÁTUTALÁSSAL
, ahol az alábbi információt kell feltüntetni:
– Számlatulajdonos neve: Pécsi Tudományegyetem
– Számlatulajdonos számlaszáma: 10024003-00282716-00000000
– Közlemény: 150057 + vizsgázó neve
Átutalás esetén a vizsgadíj befizetésének igazolását (ez lehet a tranzakció oldal nyomtatási verziója) mellékelni kell a jelentkezési laphoz.

BEFIZETÉS 2. RÉSZ

Készpénzben a Vörösmarty Mihály Gimnázium (VMG) Gazdasági irodában
vagy
átutalással az Érdi Tankerületi Központ számlájára.
Számlaszám: 10032000-00336664-00000000.

Közlemény : vizsgázó neve


Jelentkezni lehet:

 

Vörösmarty Mihály Gimnázium, 2030 Érd, Széchenyi tér 1.

tel.: 06/23-365671 ill. 06/23-367229

Esélyegyenlőség:

 

Fogyatékossággal élő vizsgázóink (diszlexia, diszgráfia, halláskárosodás stb.) számára is igyekszünk biztosítani az egyenlő esélyeket. A vizsgára jelentkezés határidejéig szíveskedjen eljuttatni az orvosszakértői vélemény másolatát a választott vizsgahelyre. Kérjük, csatoljon hozzá egy kérvényt, amelyben leírja, hogy milyen segítségre lenne szüksége a vizsgán. Az eljárás díjtalan. Utólagosan leadott igazolás alapján nem vehetők igénybe a kedvezmények, ez esetben csak arra van lehetőség, hogy díjmentesen halaszthat a következő vizsgaidőszakra.

Részletesen ld. ECL-esélyegyenlőség

További információ:

Tesztminták és bővebb információ a
www.ecl.hu oldalon találhatók.

Városunkban működik regisztrált nyelvvizsga-felkészítő hely is
az ELHouse Nyelviskolában.
www.elhousenyelviskola.hu

Jelentkezési határidő: március 21.