Nyelvvizsgázás

ttp://www.elhousenyelviskola.hu/ecl-kronika.php

Nyelvvizsgázzon gimnáziumunkban!

2006 decemberétől már gimnáziumunkban (Vörösmarty Mihály Gimnázium, Érd) is lehetőség van akkreditált ECL nyelvvizsgát tenni.

Az ECL az egyetlen olyan nemzetközi nyelvvizsgarendszer, amelynek nemcsak képviselete van hazánkban, hanem maga a nemzetközi központ is Magyarországon működik. 1999-től az ECL Konzorcium székhelye a Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkársága, így azóta ez a rangos magyarországi intézmény irányítja és koordinálja nemzetközileg az ECL tesztek írását, a  vizsgák lebonyolítását, valamint az ECL nyelvvizsga-bizonyítványok kiadását. Az ECL nyelvvizsgának ma már országos hálózata van, amit a legrangosabb hazai egyetemek, közoktatási intézmények és nyelviskolák képviselnek.

ECL nyelvvizsgarendszer vizsgaszabályzata:

http://ecl.hu/wp-content/uploads/ECLvizsgaszabalyzat_aktualis_2017_04_20.pdf

Az ECL nyelvvizsga jellemzői:

államilag elismert nemzetközileg is elfogadott tanuláshoz és munkavállaláshoz elfogadják a diplomához nyelvpótlékra jogosít változatos feladattípusok nyelvtani teszt és fordítások nélkül vizsgázóbarát – vizsgázás választható párral

Az ECL nyelvvizsga részei:

Szóbeli vizsga

1. Szóbeli kommunikáció

Bemutatkozás (körülbelül 3-5 perc)

Irányított beszélgetés (5-8 perc)

Önálló témakifejtés vizuális stimulus alapján (5-8 perc)

2. Hallott szöveg értése

Írásbeli vizsga

1. Írásbeli kommunikáció

2. Olvasott szöveg értése

A vizsgák értékelése:

komplex szóbeli és írásbeli vizsgából álló ECL nyelvvizsga 2-2 készséget mér:

Szóbeli vizsga

1. szóbeli kommunikáció

2. hallott szöveg értése

Írásbeli vizsga

1. olvasott szöveg értése

2. írásbeli kommunikáció

A szóbeli és írásbeli vizsga akkor tekinthető eredményesnek, ha külön-külön mind a szóbeli, mind az írásbeli vizsgán a vizsgázó a 2-2 készségből összességében eléri a megszerezhető pontszám legalább 60 %-át és ugyanakkor készségenként legalább 40 %-ot is elér. Ebben az esetben komplex nyelvvizsga bizonyítványt kap. Amennyiben csak az írásbeli illetve csak a szóbeli részt teljesíti sikeresen, csak abból a vizsgarészből kap automatikusan bizonyítványt.

Példák egy sikeres és egy sikertelen szóbeli ECL nyelvvizsgára:

40% írásbeli vizsga átlaga + 80% szóbeli vizsga átlaga = Sikeres komplex vizsga

vagy

40 % bármelyik készség  + 60 % bármelyik készség +  60 % bármelyik készség +  80 % bármelyik készség = 60 % sikeres komplex vizsga

Írásbeli és szóbeli vizsgarészeknél 40 % bármelyik készség + 80 % bármelyik készség  =  60 % sikeres írásbeli vagy szóbeli vizsga

2016 decemberi időszaktól érvényes

Az ECL nyelvvizsga szintjei:

A2

 Az A2 szint sikeres elérése után már jó turista vagy: tudsz kérdezni, az egyszerűbb válaszokat megérted, tudsz vásárolni, a célnyelven kérni, enni-inni, érted a kiírásokat – egyszóval: már nem lehet eladni

B1

 A B1 szint elérése után már elkezdhetsz dolgozni a célnyelvet beszélő munkatársak között; kezded megérteni az újság- és rádióhíreket, a TV adásokat, megpróbálhatsz moziba, színházba is elmenni.

B2

 A B2 szint elérése után megkezdheted tanulmányaidat a célnyelvi ország középiskoláiban, egyetemein, főiskoláin. Megismerted a célnyelv szerkezetét, megértetted logikáját – mostanra biztosan meg is szeretted. Kezded élvezni a szépirodalmat; megérted már a pályaudvari hangosbemondót és az utcán a kiabálást is. Egyszóval kezded otthon érezni magad a célnyelvi országban.

C1

 A C1 szint elérésével nyelvileg egyenrangú partnere lettél a célnyelvet beszélőknek. Úgy írsz, olvasol, beszélsz, mint ők, tanulhatsz, kutathatsz, dolgozhatsz közöttük, nyelvi nehézségek nélkül

folytathatod ismerkedésedet a célnyelvi kultúrával, irodalommal, történelemmel – egyszóval: a célnyelvi országok múltjával és jelenével.

2017. decemberi vizsgaidőszaktól az akkreditált ECL vizsgák dijai az alábbiak szerint változnak:

Vizsgadíj:

• A2 szinten komplex vizsga esetén bruttó 18.000.-Ft
• B1 szinten komplex vizsga esetén bruttó 25.000.-Ft
• B2 szinten komplex vizsga esetén bruttó 28.000.-Ft
• C1 szinten komplex vizsga esetén bruttó 29.000.-Ft

• A2 szinten részvizsga (csak szóbeli vagy csak írásbeli) esetén bruttó 11.000.-Ft
• B1 szinten részvizsga (csak szóbeli vagy csak írásbeli) esetén bruttó 15.000.-Ft
• B2 szinten részvizsga (csak szóbeli vagy csak írásbeli) esetén bruttó 17.000.-Ft
• C1 szinten részvizsga (csak szóbeli vagy csak írásbeli) esetén bruttó 17.500.-Ft

Vizsga típusa Befizetés 1. Befizetés 2.
A2 szinten a komplex vizsga bruttó 12600 Ft bruttó 5400 Ft
B1 szinten a komplex vizsga bruttó 17500 Ft bruttó 7500 Ft
B2 szinten a komplex vizsga bruttó 19.000 Ft bruttó 9.000 Ft
C1 szinten a komplex vizsga bruttó 19.500 Ft bruttó 9.500 Ft
     
A2 szinten az írásbeli, illetve a szóbeli vizsgarész bruttó   7.700 Ft bruttó 3.300 Ft
B1 szinten az írásbeli, illetve a szóbeli vizsgarész bruttó 11.000 Ft bruttó 4.000 Ft
B2 szinten az írásbeli, illetve a szóbeli vizsgarész bruttó 12.000 Ft bruttó 5.000 Ft
C1 szinten az írásbeli, illetve a szóbeli vizsgarész bruttó 12.500 Ft bruttó 5000 Ft

A vizsgadíj összegét az Országos ECL Nyelvvizsga Központ a nemzeti valutában állapítja meg.

* A nyelvvizsgák költségeinek (vizsgaanyagok, bizonyítványok nyomtatása, szállítás, irodaszerek ára, postaköltség stb.) emelkedése miatt

A befizetés történhet postai utalványon vagy átutalással.

BEFIZETÉS 1. RÉSZ

CSEKKEN: a vizsgadíjat CSAK a Pécsi Tudományegyetem által kibocsátott sárga színű csekken lehet befizetni a postán és a befizetést igazoló eredeti csekkszelvényt a kitöltött jelentkezési laphoz kell csatolni. Befizetéskor a „közlemény” rovatban kérjük beírni: 150057 + vizsgázó neve.
                                     VAGY
ÁTUTALÁSSAL
, ahol az alábbi információt kell feltüntetni:
– Számlatulajdonos neve: Pécsi Tudományegyetem
– Számlatulajdonos számlaszáma: 10024003-00282716-00000000
– Közlemény: 150057 + vizsgázó neve és pontos címe
Átutalás esetén a vizsgadíj befizetésének igazolását (ez lehet a tranzakció oldal nyomtatási verziója) mellékelni kell a jelentkezési laphoz.

Jelentkezni lehet: ecl@vmg-erd.hu

BEFIZETÉS 2. RÉSZ

Készpénzben a Vörösmarty Mihály Gimnázium (VMG) Gazdasági irodában
vagy
átutalással az Érdi Tankerületi Központ számlájára.
Számlaszám: 10032000-00336664-00000000.

Közlemény :  PA0801 + vizsgázó neve és pontos címe


Jelentkezni lehet:

 

Vörösmarty Mihály Gimnázium, 2030 Érd, Széchenyi tér 1.

tel.: 06/23-365671 ill. 06/23-367229

Esélyegyenlőség:

 

Fogyatékossággal élő vizsgázóink (diszlexia, diszgráfia, halláskárosodás stb.) számára is igyekszünk biztosítani az egyenlő esélyeket. A vizsgára jelentkezés határidejéig szíveskedjen eljuttatni az orvosszakértői vélemény másolatát a választott vizsgahelyre. Kérjük, csatoljon hozzá egy kérvényt, amelyben leírja, hogy milyen segítségre lenne szüksége a vizsgán. Az eljárás díjtalan. Utólagosan leadott igazolás alapján nem vehetők igénybe a kedvezmények, ez esetben csak arra van lehetőség, hogy díjmentesen halaszthat a következő vizsgaidőszakra.

Részletesen ld. ECL-esélyegyenlőség

További információ:

Tesztminták és bővebb információ a
www.ecl.hu oldalon találhatók.

Városunkban működik regisztrált nyelvvizsga-felkészítő hely is
az ELHouse Nyelviskolában.
www.elhousenyelviskola.hu