Nyelvvizsgázás

http://angol-szabo-erden.hupont.hu/4/eclkronika

Nyelvvizsgázzon gimnáziumunkban!

2006 decemberétől már gimnáziumunkban (Vörösmarty Mihály Gimnázium, Érd) is lehetőség van akkreditált ECL nyelvvizsgát tenni.

Az ECL az egyetlen olyan nemzetközi nyelvvizsgarendszer, amelynek nemcsak képviselete van hazánkban, hanem maga a nemzetközi központ is Magyarországon működik. 1999-től az ECL Konzorcium székhelye a Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkársága, így azóta ez a rangos magyarországi intézmény irányítja és koordinálja nemzetközileg az ECL tesztek írását, a  vizsgák lebonyolítását, valamint az ECL nyelvvizsga-bizonyítványok kiadását. Az ECL nyelvvizsgának ma már országos hálózata van, amit a legrangosabb hazai egyetemek, közoktatási intézmények és nyelviskolák képviselnek.

ECL nyelvvizsgarendszer vizsgaszabályzata:

https://ecl.hu/wp-content/uploads/ECLvizsgaszabalyzat202001.pdf

A nyomtatványok az ecl.hu honlapján megtalálhatóak, letölthetők.

Az ECL nyelvvizsga jellemzői:

államilag elismert nemzetközileg is elfogadott tanuláshoz és munkavállaláshoz elfogadják a diplomához nyelvpótlékra jogosít változatos feladattípusok nyelvtani teszt és fordítások nélkül vizsgázóbarát – vizsgázás választható párral

Az ECL nyelvvizsga részei:

Szóbeli vizsga

1. Szóbeli kommunikáció (kb. 10-15 perc)

Bemutatkozás

Irányított beszélgetés

Önálló témakifejtés vizuális stimulus alapján

2. Hallott szöveg értése

Írásbeli vizsga

1. Írásbeli kommunikáció

2. Olvasott szöveg értése

A vizsgák értékelése:

komplex szóbeli és írásbeli vizsgából álló ECL nyelvvizsga 2-2 készséget mér:

Szóbeli vizsga

1. szóbeli kommunikáció

2. hallott szöveg értése

Írásbeli vizsga

1. olvasott szöveg értése

2. írásbeli kommunikáció

A szóbeli részvizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó mind a beszédértés, mind a beszédkészség vizsgarészben minimum 40%-os eredményt ért el, és a két vizsgarész átlaga eléri a 60%-ot.
Az írásbeli részvizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó mind az olvasáskészség, mind pedig az íráskészség ECL vizsgaszabályzat 7 vizsgarészben minimum 40%-os eredményt ért el, és a két vizsgarész átlaga eléri a 60%-ot.
Amennyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, és mind a négy vizsgarész (olvasáskészség, íráskészség, beszédértés, beszédkészség) esetében elérte a 40%-os teljesítési minimumot, valamint a négy vizsgarész összesített átlaga eléri a 60%-os megfelelési minimumot, akkor sikeres komplex bizonyítványt kap. Ugyanakkor, ha csak az írásbeli, vagy csak a szóbeli részvizsgája sikeres, akkor a Vizsgaközpont sikeres részvizsga-bizonyítványt ad ki.

Az ECL nyelvvizsga szintjei:

A2

 Az A2 szint sikeres elérése után már jó turista vagy: tudsz kérdezni, az egyszerűbb válaszokat megérted, tudsz vásárolni, a célnyelven kérni, enni-inni, érted a kiírásokat – egyszóval: már nem lehet eladni

B1

 A B1 szint elérése után már elkezdhetsz dolgozni a célnyelvet beszélő munkatársak között; kezded megérteni az újság- és rádióhíreket, a TV adásokat, megpróbálhatsz moziba, színházba is elmenni.

B2

 A B2 szint elérése után megkezdheted tanulmányaidat a célnyelvi ország középiskoláiban, egyetemein, főiskoláin. Megismerted a célnyelv szerkezetét, megértetted logikáját – mostanra biztosan meg is szeretted. Kezded élvezni a szépirodalmat; megérted már a pályaudvari hangosbemondót és az utcán a kiabálást is. Egyszóval kezded otthon érezni magad a célnyelvi országban.

C1

 A C1 szint elérésével nyelvileg egyenrangú partnere lettél a célnyelvet beszélőknek. Úgy írsz, olvasol, beszélsz, mint ők, tanulhatsz, kutathatsz, dolgozhatsz közöttük, nyelvi nehézségek nélkül

folytathatod ismerkedésedet a célnyelvi kultúrával, irodalommal, történelemmel – egyszóval: a célnyelvi országok múltjával és jelenével.

2021. áprilisi vizsgaidőszaktól az akkreditált ECL vizsgák dijai az alábbiak szerint változnak:

Vizsgadíj:

• A2 szinten komplex vizsga esetén bruttó 22.000.-Ft
• B1 szinten komplex vizsga esetén bruttó 30.000.-Ft
• B2 szinten komplex vizsga esetén bruttó 33.000.-Ft
• C1 szinten komplex vizsga esetén bruttó 35.000.-Ft

• A2 szinten részvizsga (csak szóbeli vagy csak írásbeli) esetén bruttó 13.000.-Ft
• B1 szinten részvizsga (csak szóbeli vagy csak írásbeli) esetén bruttó 18.000.-Ft
• B2 szinten részvizsga (csak szóbeli vagy csak írásbeli) esetén bruttó 20.000.-Ft
• C1 szinten részvizsga (csak szóbeli vagy csak írásbeli) esetén bruttó 21.500.-Ft

Vizsga típusa Befizetés 1. Befizetés 2.
A2 szinten a komplex vizsga bruttó 15.500 Ft bruttó 6.500 Ft
B1 szinten a komplex vizsga bruttó 21.000 Ft bruttó 9.000 Ft
B2 szinten a komplex vizsga bruttó 22.500 Ft bruttó 10.500 Ft
C1 szinten a komplex vizsga bruttó 23.500 Ft bruttó 11.500 Ft
     
A2 szinten az írásbeli, illetve a szóbeli vizsgarész bruttó   9.000 Ft bruttó 4.000 Ft
B1 szinten az írásbeli, illetve a szóbeli vizsgarész bruttó 13.000 Ft bruttó 5.000 Ft
B2 szinten az írásbeli, illetve a szóbeli vizsgarész bruttó 14.000 Ft bruttó 6.000 Ft
C1 szinten az írásbeli, illetve a szóbeli vizsgarész bruttó 14.500 Ft bruttó 6.500 Ft

A vizsgadíj összegét az Országos ECL Nyelvvizsga Központ a nemzeti valutában állapítja meg.

* A nyelvvizsgák költségeinek (vizsgaanyagok, bizonyítványok nyomtatása, szállítás, irodaszerek ára, postaköltség stb.) emelkedése miatt

A befizetés történhet postai utalványon vagy átutalással.

BEFIZETÉS 1. RÉSZ


ÁTUTALÁSSAL
, ahol az alábbi információt kell feltüntetni:
– Számlatulajdonos neve: Pécsi Tudományegyetem
– Számlatulajdonos számlaszáma: 11731001-23135378-00000000
– Közlemény: 150126 + név + befizetési azonosító
Átutalás esetén a vizsgadíj befizetésének igazolását (ez lehet a tranzakció oldal nyomtatási verziója) mellékelni kell a jelentkezési laphoz.

Jelentkezni lehet: ecl@vmg-erd.hu

BEFIZETÉS 2. RÉSZ

Készpénzben a Vörösmarty Mihály Gimnázium (VMG) Gazdasági irodában
vagy
átutalással az Érdi Tankerületi Központ számlájára.
Számlaszám: 10032000-00336664-00000000.

Közlemény :  PA0801 + vizsgázó neve és pontos címe


Jelentkezni lehet:

 

Vörösmarty Mihály Gimnázium, 2030 Érd, Széchenyi tér 1.

tel.: 06/23-365671 ill. 06/23-367229

Esélyegyenlőség:

 

Fogyatékossággal élő vizsgázóink (diszlexia, diszgráfia, halláskárosodás stb.) számára is igyekszünk biztosítani az egyenlő esélyeket. A vizsgára jelentkezés határidejéig szíveskedjen eljuttatni az orvosszakértői vélemény másolatát a választott vizsgahelyre. Kérjük, csatoljon hozzá egy kérvényt, amelyben leírja, hogy milyen segítségre lenne szüksége a vizsgán. Az eljárás díjtalan. Utólagosan leadott igazolás alapján nem vehetők igénybe a kedvezmények, ez esetben csak arra van lehetőség, hogy díjmentesen halaszthat a következő vizsgaidőszakra.

Részletesen ld. ECL-esélyegyenlőség

További információ:

Tesztformátum: az íráskészség feladatok szószáma és a rendelkezésre álló idő leírása https://ecl.hu/tesztformátum/

2019. október óta az írásfeladatok száma csökkent.

Városunkban működik regisztrált nyelvvizsga-felkészítő hely is
az ELHouse Nyelviskolában.
http://angol-szabo-erden.hupont.hu/4/eclkronikawww.elhousenyelviskola.hu