JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSI TERV AZ ÉRDI VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUMBAN

2022.január 17-től

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/intezkedesi_terv_20220114.pdf alapján

Tisztelt Szülők!
A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.
Kedves külsős látogatók!
A gimnáziumba belépő külsős látogatók csak igazgatói engedéllyel, védettségi igazolvány felmutatása után, maszkban léphetnek az intézmény területére.
Kérjük, az igazolásokat minden belépésnél a portás számára külön felszólítás nélkül bemutatni szíveskedjenek.
Köszönöm megértésüket és hogy eddig is betartották járványügyi előírásainkat.
Az iskolánkban mindenki számára az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése kötelező.

Az alább olvasható intézkedési terv újabb módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor.

Tisztelettel: Szilasné Mészáros Judit intézményvezető

INTÉZKEDÉSI TERV (.pdf)

Tájékoztató szülők és diákok számára a 8 évfolyamos gimnáziumba, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás központi, egységes írásbeli felvételi vizsgáiról

Az írásbeli vizsga időpontja:

2022. január 22. szombat 10 óra

Kérjük, hogy az írásbeli felvételi vizsgára legkésőbb 9.30-ra érkezzenek meg a tanulók!

Ha a tanuló – önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok miatt – nem tud részt venni a január 22-i vizsganapon, akkor a vizsgát – a vizsgaszervező intézmény vezetőjének engedélyével – a január 27-i pótnapon írhatja meg, 14.00-tól. Kérjük ez esetben telefonon legkésőbb a vizsga napján, a titkárságon jelentsék be az igazolt távollétet.

9.30:                                                   A kijelölt teremben a helyek elfoglalása.
10.00-10.45:                                       A magyar nyelvi feladatlap kitöltése.
10.45-11.00:                                       Szünet a felvételiző diákok számára.
11.00-11.45:                                       A matematika feladatlap kitöltése.

Felhívjuk a tanulók figyelmét, hogy az írásbeli felvételi vizsgára személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal, valamint, hogy a felvételi során a magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható, a matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.
A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.
A felvételi vizsga feladatlapjai és javítókulcsai 13.00 órától https://www.oktatas.hu/ megtekinthető.

Járványügyi előírások a központi írásbeli vizsgán

 1. Gimnáziumunkba csak egészséges tanuló léphet lázmérés, kézfertőtlenítés után. Az épületben mindenki számára az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése kötelező.
 2. Szülő, kísérő az épületbe nem léphet. Kérjük, hogy gyermeküket a vizsga végén kb. 11.50 – 12.00 között az épület előtt várhatják.
 3. A belépéskor lázat mérünk, a maszkhasználat a közösségi terekben és az osztálytermekben kötelező.
 4. Kérjük, hogy a vizsgák megkezdése előtt a vizsgázók az épületben ne csoportosuljanak, hanem a legrövidebb úton és idő alatt foglalják el kijelölt helyüket a vizsgateremben, ehhez személyes segítséget nyújtunk.
 5. Legkésőbb 9.30-kor érkezzen meg valamennyi vizsgázó!
 6. Kérjük, a részletes vizsgabeosztást a vizsga előtti héten tanulmányozzák honlap
 7. A vizsgahelyszínen a vizsgázók használják a biztosított kézfertőtlenítőt!
 8. A vizsgák lebonyolítása egyes részleteiben (személyazonosság igazolása, segédeszközök ellenőrzése stb.) a személyes kontaktust minimálisra csökkentő eljárások alkalmazandók a megfelelő biztonságos távolság megtartásával.
 9. A mobiltelefonját, okos óráját, egyéb elektronikus eszközét minden tanuló csak kikapcsolt formában a tanulói padjára kihelyezve tárolhatja.
 10. Egymás egészségének megőrzése érdekében kérjük, hogy a vizsgázók az írásbeli vizsga alatt is viseljenek maszkot!
 11. Kérjük, hogy a vizsgázók a vizsgadolgozat leadása után se csoportosuljanak, hanem a legrövidebb úton és idő alatt hagyják el a vizsga helyszínét.


Második pótnap: 2022. február 4. péntek 14.00

A központi írásbeli vizsga második pótnapján kérelemre kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek.
Igazolásként hatósági karantén elrendelést és az ahhoz tartozó feloldó határozatot fogadunk el, vagy olyan orvosi igazolást, amely tartalmazza a vizsgaidőpontokban az igazolt COVID fertőzést, a házi karantén elrendelést és azt, hogy a 2022. február 4-i pótló napra vonatkozóan a tanuló egészséges, közösségbe mehet.
A központi írásbeli vizsga második pótnapján való részvételt annál a középfokú oktatási intézménynél kell a jelentkezőnek kérelmezni, ahová a jelentkezését eredetileg beadta.
A kérelem benyújtásának határideje 2022. január 28. 16 óra.
A kérelem benyújtása történhet személyesen az intézmény titkárságán vagy a vmg@vmg-erd.hu  email címen. A kérelmet a vizsgaszervező intézmény vezetője saját hatáskörében bírálja el.

A kiértékelt feladatlapok megtekintése

 1. február 2. szerda 8.00 – 16.00

Helyszín: Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium

  A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel, telefonnal másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le, az intézményvezetőnek címezve az eszrevetel2022@vmg-erd.hu email-címen.

  Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, az iskola által hozott döntés ellen a szülő, a tanuló, a döntés kézhezvételétől számított három napon belül, a vizsgát szervező iskolában, az Oktatási Hivatalnak címezve, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén fellebbezést nyújthat be.

Járványügyi előírások a megtekintéskor:

 1. Az emberi erőforrások minisztere 29/2021. (XI.19.) EMMI határozata alapján a köznevelési intézménybe történő belépés csak akkor engedélyezhető, ha a köznevelési intézmény a védettséget igazoló okirat (uniós digitális Covid-igazolvány, védettségi igazolvány, illetve applikáció, orvos által kiállított oltási igazolás) felmutatásával ellenőrizte a belépni kívánó személy koronavírus elleni védettségének igazolását.

Kérjük, az igazolásokat minden belépésnél a portás számára külön felszólítás nélkül bemutatni szíveskedjenek.

 1. Gimnáziumunkba belépéskor lázat mérünk és iskolánkban a maszkhasználat kötelező.
 2. A megtekintés során kérjük a biztonságos távolság megtartását, valamint védőmaszk viselését.
 3. A megtekintés folyamatát és biztonságát elősegítheti, ha a betekintést végző a vizsgadolgozatot laponként lefényképezi, és utána azonnal elhagyja a megtekintés helyszínét.

Az eredmények közzététele, a felvételi eljárás további menete

  A központi írásbeli vizsga eredményéről közvetlenül tájékoztatjuk a vizsgázókat, azzal, hogy a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az igazgató aláírásával hitelesített Értékelő lapot legkésőbb 2022. február 7-ig a járványügyi helyzetre tekintettel elektronikus úton, a 8. évfolyamos tanulók esetén az általános iskola részére, 4. évfolyamos tanulók részére a szülő email címére megküldjük.

  A 2022. február 4-i pótnapi vizsgadolgozatok megtekintésének dátuma: 2022. február 9. 8.00 – 16.00 óra, a fellebbezés határideje február 10. du. 16.00. Az értékelőlapokat szkennelt formában juttatjuk el a tanulókhoz.

  A tanuló ennek ismeretében nyújtja majd be felvételi lapjait (jelentkezési lapját és tanulói adatlapját), és vesz részt az általános felvételi eljárásban.

  A kitöltött Jelentkezési lapokat 2022. február 18-ig kell eljuttatni a továbbtanulásra megjelölt középfokú iskolákba.

  A jelentkezési lap(ok) mellé csatolni kell az Értékelőlap másolatát.

  A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezők esetében a továbbtanulásra kiválasztott középiskolát a lehető legteljesebb információval szükséges ellátni a szülő részéről a felvételi kérelem benyújtásakor. Az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumba jelentkezés esetén a jelentkezési lap mellé a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezők esetében kérjük csatolni a szakértői véleményt.

  A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló gimnáziumunkban csak az általános tagozat (0001) tanulmányi területünk esetén kapcsolódhat be a felvételi eljárásrendbe.

 

A felvételi eljárás további menetével kapcsolatosan a

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi

ÉRDI VMG FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 2022-2023-RA.pdf

és a

http://vmg-erd.hu/

 

linkeken tájékozódhatnak.

Kérjük tanulmányozzák felvételi eljárásrendünket a honlapunkon !

   

Iskolavezetés

Olvasd tovább

EGY ÉVVEL KÉSŐBB INDUL A KÜLFÖLDI NYELVTANULÁSI PROGRAM

A koronavírus-világjárvány következtében még mindig fennálló bizonytalanságok miatt Magyarország kormánya úgy döntött, hogy egy évvel elhalasztja a Külföldi Nyelvtanulási Program indítását. Ennek megfelelően a Programra való pályázási folyamat 2022-ben nem kezdődik el, arra 2023-ban lesz lehetőség.

https://www.knyp.hu/hu/knyp/hirek/egy-evvel-kesobb-indul-a-kulfoldi-nyelvtanulasi-program

Olvasd tovább

Tájékoztató a középiskolai nyelvtanulási programról

A 2021/2022-es tanévben a Kormány újra indítja a Külföldi Nyelvtanulási Programot, amely alapján a 9. és 11. évfolyamos, nappali tagozatos gimnáziumi tanulók kéthetes egyéni vagy csoportos nyelvtanulásban vehetnek részt a tantervi keretek között tanult, választható idegen nyelvek (angol, német, francia) célországaiban: Ausztriában, Németországban, az Egyesült Királyságban, Máltán, Írországban, Franciaországban.

Olvasd tovább