Néhány közérdekű információ

A nyári szünetben június 29-től kéthetente szerdánként 9-13 óra között ügyeletet tartunk az iskolában.

Ügyeleti napok: 2022. június 29., július 13., július 27. és augusztus 10.

Augusztus 29-én, 30-án és 31-én tartjuk az esetleges különbözeti és osztályozó vizsgákat.

A 2022/23-as tanév első tanítási napja szeptember 1. csütörtök

A hagyományokhoz híven ezen a napon ¾ 8-tól négy osztályfőnöki órát tartunk. A tanévnyitó ünnepségen csak a bejövő évfolyamok vesznek majd részt.

Megjelenés ünneplőben.   (Az iskola tanulóinak kötelező ünnepi viselete: lányok: sötét szoknya vagy nadrág, matrózblúz fiúk: fehér ing, sötét nadrág, ill. öltöny, nyakkendő)

Az intézmény házirendjére minden tanuló és szülő figyelmét ezúton hívom fel:

http://vmg-erd.hu/wp-content/uploads/2022/04/H%C3%A1zirend_V2_2022.pdf

Az intézmény honlapján minden lényeges információt megtaláltok az új tanév rendjével kapcsolatban augusztus 22-től.

A tankönyvek átvétele az iskolában az augusztus 26-ával kezdődik az alábbi beosztás szerint:

Tankönyvek átvétele: TANKÖNYVOSZTÁS 2022 (docx)

A viszontlátásig jó pihenést, kikapcsolódást, tartalmas időtöltést kívánok minden diáknak! Vigyázzatok magatokra, és gyűjtsetek erőt a következő tanévhez!

 

Szilasné Mészáros Judit

intézményvezető

Olvasd tovább

TÁJÉKOZTATÓ A 2022/2023. TANÉVRE TÖRTÉNŐ KÖZÉPFOKÚ ISKOLAI BEIRATKOZÁS IDŐPONTJÁRÓL ÉS ANNAK FELTÉTELEIRŐL

Tisztelt Szülők!

Az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumba felvételt nyert tanuló szülője vagy más törvényes képviselője útján a  beiratkozás

2022. június 24. pénteken 8.00-15.00-ig személyesen történik.

Addig is a szülőknek vagy más törvényes képviselőknek lehetőségük van, hogy gyermekeik adatait előzetesen, online módon beküldjék a középiskolába a „Beiratkozás középfokú intézménybe – BKI” folyamat segítségével. Ehhez segítséget itt találnak.

Az adatok elektronikus úton történő megküldésére 2022. június 15-20-a között van lehetőség.

A rendeletben meghatározott feladat csak személyes megjelenéssel teljesíthető, ezért a középfokú iskolába történő beiratkozáskor az iskolában a SZEMÉLYES MEGJELENÉS KÖTELEZŐ!

A beiratkozásra a tanuló hozza magával

  • általános iskolai tanulmányok befejezését igazoló bizonyítványát,
  • személyazonosító igazolványát,
  • lakcímkártyáját,
  • születési anyakönyvi kivonat másolatát,
  • kitöltött adatkezelési nyilatkozatot (emailben elküldtük),
  • oltási könyvét (csak bemutatásra),
  • kitöltött egészségügyi felmérő lapot (emailben elküldtük),
  • külföldön született és/vagy külföldi állampolgár diák esetében kérjük az állampolgárságot igazoló okmány másolatát,
  • amennyiben BTMN-es, vagy SNI-s a tanuló, a szakértői bizottsági határozatát
  • diákigazolvány igénylő lapot. (Fényképet és aláírás mintát az Okmányirodában kell készíttetni, majd az ott kapott igénylőlapot a beiratkozáskor át kell adni az iskolatitkárnak, aki majd megigényli a diákigazolványt.)

A beiratkozáskor alkalma lesz jelentkezni az augusztus 24-25-26-i Gólyatáborunkra, ezzel kapcsolatos információinkat rövidesen olvashatják honlapunkon.

Szilasné Mészáros Judit
intézményvezető

Olvasd tovább

Az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumba a 2022/23-as tanévre felvételt nyert tanulók

A felvételt hirdető középfokú iskola az egyeztetett felvételi jegyzék alapján, a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott határidőig 2022. április 29-ig megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek, kiskorú jelentkező esetén a szülőnek.
Egyeztetett felvételi jegyzék – hivatalos végeredmény

0007 Nyolcosztályos tagozat

Négyosztályos gimnázium
0001 Általános tagozat
0002 Angol tagozat
0003 Német tagozat
0004 Matematika tagozat
0005 Biológia tagozat
0006 Humán tagozat
0008 Kémia tagozat

A honlapon a további teendőkről, a beiratkozásról rövidesen tájékoztatjuk Önöket.

Olvasd tovább