Tisztelt Szülők! Kedves 8. osztályos tanulók!

A NÉGYOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI TANULMÁNYI TERÜLETEKRE JELENTKEZŐK

IDEIGLENES FELVÉTELI JEGYZÉKE

A jegyzék tartalmazza a jelentkezőnek a felvételi eljárásban elért eredményét és az iskola által meghatározott rangsorban elfoglalt helyét.

0001 ÁLTALÁNOS KÉPZÉS

0002 ANGOL EMELT SZINTŰ KÉPZÉS

0003 NÉMET EMELT SZINTŰ KÉPZÉS

0004 MATEMATIKA EMELT SZINTŰ KÉPZÉS

0005 BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ KÉPZÉS

0006 HUMÁN EMELT SZINTŰ KÉPZÉS

0008 KÉMIA EMELT SZINTŰ KÉPZÉS

A tanulói adatlapokat 2021. március 23-24-én lehet módosítani.

A változtatáshoz módosító tanulói adatlapot

2021. március 25-ig meg kell küldeni a Hivatalba.

A módosító adatlap előállítását és a Hivatalhoz történő továbbítását a tanuló általános iskolája végzi.

Egyeztetett felvételi jegyzék alapján (2021. április 23. után)

2021. április 30-ig megküldjük a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek (szülőnek).

Iskolavezetés

 

A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI TANULMÁNYI TERÜLETRE JELENTKEZŐK IDEIGLENES FELVÉTELI JEGYZÉKE

A jegyzék tartalmazza a jelentkezőnek a felvételi eljárásban elért összesített eredményét és az iskola által meghatározott rangsorban elfoglalt helyét.

Ideiglenes felvételi jegyzék (.pdf)

A tanulói adatlapokat 2021. március 23-24-én lehet módosítani.

A változtatáshoz módosító tanulói adatlapot kell előállítani a KIFIR rendszerből. A módosító adatlap előállítását és Hivatalhoz történő továbbítását szintén a szülőnek kell elvégeznie.

A módosított tanulói adatlapot 2021. március 25-ig kell megküldeni az Oktatási Hivatalnak.

Egyeztetett felvételi jegyzék alapján, 2021. április 30-ig megküldjük a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek (szülőnek).

Olvasd tovább

NYOLCÉVFOLYAMOS (4. osztályos tanulók) PÓT SZÓBELI VIZSGA

Tisztelt Szülők!

JÁRVÁNYÜGYI ELŐÍRÁSOK A SZÓBELI VIZSGÁN

  1. Gimnáziumunkba a belépés általános szabályai érvényesek: belépéskor lázat mérünk és iskolánkban a maszkhasználat kötelező.
  2. A teremben a vizsgabizottságon és a 2 felkészülő illetve 1 vizsgázó tanulón kívül senki nem tartózkodhat.
  3. Ügyelni kell arra, hogy a ne alakuljanak ki nagyobb csoportosulások. A szóbeli vizsga során kérjük a biztonságos távolság megtartását, valamint védőmaszk viselését.

 

A szóbeli vizsgára a 4. osztályos tájékoztató füzetét, vagy az idei tanév összes érdemjegyét és félévi bizonyítványát tartalmazó e-napló kinyomtatott példányát és tolltartót hozzon magával a tanuló.

 

Szóbeli felvételi vizsganap a nyolcosztályos tagozaton:
március 9. kedd

14:00 Bodrogi Vilmos Bálint Andreetti
14:00 Csonka Emese Andreetti
14:10 Gáspár Péter Dávid Eötvös
14:20 Glück Csenge Eötvös
14:30 Hári Veronika Zimándy
14:40 Madarász Zsuzsanna Eötvös
14:50 Major Levente Máté Eötvös

 

Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánossága: 2021. március 16. kedd

http://vmg-erd.hu/

Központi írásbeli eredmények

Nyolc osztályos (4.évfolyam) központi (.pdf)

Tájékoztató a felvételi eljárás további menetéről, a szóbeli meghallgatás feltételeiről és időpontjairól a 4. évfolyamos tanulók számára (.docx)

________________________________________________________________________________________

Négy osztályos (8. évfolyam) központi (.pdf)

Tájékoztató a felvételi eljárás további menetéről, a szóbeli meghallgatás feltételeiről és időpontjairól a 8. évfolyamos tanulók számára (.docx)

Olvasd tovább

A kiértékelt feladatlapok megtekintése     2021. február 3.   8.00 – 16.00   Helyszín: Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel, telefonnal másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén –az értékelésre észrevételt tehet. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le, az intézményvezetőnek címezve az eszrevetel2021@vmg-erd.hu email-címen.

Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, az iskola által hozott döntés ellen a szülő, a tanuló, a döntés kézhezvételétől számított három napon belül, a vizsgát szervező iskolában, az Oktatási Hivatalnak címezve, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén fellebbezést nyújthat be.

Járványügyi előírások a megtekintéskor

  1. Gimnáziumunkba a belépés általános szabályai érvényesek: belépéskor lázat mérünk és iskolánkban a maszkhasználat kötelező.
  2. Ügyelni kell arra, hogy a megtekintés során ne alakuljanak ki nagyobb csoportosulások. A megtekintés során kérjük a biztonságos távolság megtartását, valamint védőmaszk viselését.
  3. A megtekintés folyamatát és biztonságát elősegítheti, ha a vizsgázó a vizsgadolgozatot laponként lefényképezi, és utána azonnal elhagyja a megtekintés helyszínét.

Az eredmények közzététele, a felvételi eljárás további menete

A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középiskola közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat, azzal, hogy a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az igazgató aláírásával hitelesített Értékelő lapot legkésőbb 2021. február 8-ig a járványügyi helyzetre tekintettel elektronikus úton, a nyolcadik évfolyamos tanulóknak az iskolájukhoz, a negyedik évfolyamos tanulóknak a szülői email címre, szkennelt formában küldjük meg a vizsgázóknak.

A tanuló ennek ismeretében nyújtja majd be felvételi lapjait (jelentkezési lapját és tanulói adatlapját), és vesz részt az általános felvételi eljárásban.

A kitöltött Jelentkezési lapokat 2021. február 19-ig kell eljuttatni a továbbtanulásra megjelölt középfokú iskolákba.

A jelentkezési lap(ok) mellé csatolni kell az Értékelőlap másolatát.

A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezők esetében a továbbtanulásra kiválasztott középiskolát a lehető legteljesebb információval szükséges ellátni a szülő részéről a felvételi kérelem benyújtásakor.

Az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumba történő jelentkezés esetén a jelentkezési lap mellé a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezők esetében kérjük csatolni a szakértői véleményt.

A felvételi eljárás további menetével kapcsolatosan a

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi

és a

http://vmg-erd.hu/

linkeken tájékozódhatnak.

Iskolavezetés

Olvasd tovább