TANKÖNYVOSZTÁS RENDJE 2020

A tankönyvek átvétele az iskolában történik, augusztus utolsó hetében illetve a 12. évfolyam részére az első tanítási napon.

Iskolai könyvtár

Augusztus 25. kedd

9.00 – 12.00 10. évfolyam

 

Augusztus 26. szerda

8.00 – 9.00   5.e

9.00 -12.00  6.e,  7.e,  8.e

 

Augusztus 28. péntek

9.00 -12.00  9. évfolyam

 

Augusztus 31. hétfő

8.00 -12.00  11. évfolyam

 

Szeptember 1. kedd

8.00 -12.00  12. évfolyam

Olvasd tovább

Halhatatlan Hős Születik

Hunyadi 1456 című Kárpát-medencében meghirdetett történelem versenyen a 10. D osztály második helyezést ért el, amelyhez ezúton is gratulálunk!

https://www.youtube.com/watch?v=DYzj6zXkmJY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1YQonGYKmZCLrNqk_9RwTefjryEbkOwSBITgRzjL8Drnpcvb2DfcovgsE

Olvasd tovább

Tájékoztató a 2020/2021. tanévre történő középfokú iskolai beiratkozás időpontjáról és annak feltételeiről

Tisztelt Szülők!
A középfokú iskolába felvételt nyert tanuló szülője vagy törvényes képviselője útján a gimnáziumunkba személyesen vagy elektronikus úton is beiratkozhat, a beiratkozás tényének közlése kötelezően
2020. június 22. 16.00-ig meg kell, hogy történjen.
1. Elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén 2020. június 15-től biztosítja a szülő részére, hogy adatait beküldhesse a középfokú iskola részére a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével. Az adatok elektronikus úton történő megküldésére 2020. június 22-én 16.00-ig van lehetőség.
https://eugyintezes.e-kreta.hu/
2. Intézményünk a személyes beiratkozást 2020. június 22-én, a megfelelő távolságtartás biztosítása és maszkhasználat mellett az alábbi rend szerint tartja:

8.00 – 12.00

5.e osztály névsor
9.a osztály angol – német tagozat névsor
9.b osztály biológia – kémia tagozat névsor

12.00 – 16.00

9.c osztály matematika – általános tagozat névsor
9.d osztály humán – általános tagozat névsor

Teendők a beiratkozás napján:
A beiratkozásra a tanuló hozza magával
• az általános iskolai bizonyítványát,
• lakcímkártyájának fénymásolatát,
• születési anyakönyvi kivonat másolatát,
• a kitöltött adatkezelési nyilatkozatot,
• valamint az oltási könyvét (csak bemutatásra),
• a kitöltött egészségügyi felmérő lapot
a külföldön született és/ vagy külföldi állampolgár diák esetében kérjük az állampolgárságot igazoló okmány másolatát,
• a diákigazolvány igénylésére vonatkozó kérelmét.
• amennyiben BTMN-es, vagy SNI-s a tanuló, a szakértői bizottsági határozatát.

A beiratkozás során lehetőség lesz
• a menzára való jelentkezésre (Nyilatkozat menzakedvezményre való jogosultságról),
• a 2020. augusztus 25-től szervezendő Gólyatáborba való jelentkezésre.
A hagyományos, közösségépítő gólyatáborunk programjáról, a bekerülési költségről és a fizetés módjáról a honlapon keresztül később adunk tájékoztatást.

A személyi azonosításra alkalmas iratokat a 2020/2021-es tanév első napján is bemutathatja a szülő vagy törvényes képviselő és a diákigazolvány igénylésére vonatkozó kérelmét (a Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlapot is beleértve) későbbi időpontban is benyújthatja az iskolához, például a nyári ügyeleti napokon.

Olvasd tovább