Állásajánlat 1

ÉRDI TANKERÜLETI KÖZPONT

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

természettudományos oktató laboratóriumba laboráns munkatárs

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A kémia tantárgy oktatásával kapcsolatos laboránsi

feladatok elvégzése, amellyel segíti a szaktanárok és a diákok munkáját. Feladata a kémia tantárgy

kísérleteihez és az érettségihez szükséges anyagok beszerzése, vegyszer és eszköznyilvántartás

vezetése, éves leltárkészítés. Továbbá feladata a természettudományos kísérletek gyakorlati

segítése, a kísérleti anyagok, eszközök, felszerelések szakszerű tárolása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint

annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely

a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé. Az erkölcsi bizonyítvány igénylő

lapjának IV. pontjában a más törvényeknek való megfelelés igazolásánál kérjük az alábbi törvényt

tüntesse fel: Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2)a),d), (2d),

(2e), (5) bek..

Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat másolata.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton Molnárné Kállay Andrea igazgatóhelyettes részére a

molnarne.kallay.andrea@gmail.com e-mail címen keresztül megadva a munkakör megnevezését.

Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi

erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra,

Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Érd

Álláshirdető szervezet bemutatása: Pályázat kiírója: Érdi Tankerületi Központ

Munkavégzés helye: Pest vármegye, 2030 Érd Széchenyi tér 1.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 39813

Intézményi iktatószám: TK/123/HR/KOZINT/672-21/2023

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

– Cselekvőképesség

Elvárt végzettség/képesítés:

– 4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés

felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma – középfokú

szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség ,

Szolgáltatások, tovább nem bontható, középfokú iskolai végzettség, Szakirányú végzettség

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

– Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a

tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

– Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és

tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:

– szakirányú képzettség, felsőfokú végzettség

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

– jó kommunikációs képesség

– magas szintű felhasználói MS Office ismeret

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.11.15. 00:00

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.11.20. 00:00

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.12.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.10.06.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv

által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály

alapján a pályázatot kiíró szerv felel.