Állásajánlat 1

ÉRDI TANKERÜLETI KÖZPONT

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium

pályázatot hirdet Munkaviszony (MT) keretében

kisegítő dolgozó – takarító

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): takarítással összefüggő feladatok ellátása délutános

munkakör (13.00-21.00 h.), munkaköri leírás alapján.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására: a pedagógusok új

életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) 26. § (1) bekezdés a) pontjára

tekintettel büntetlen előéletű, 27.§ szerinti kizáró ok nem áll fenn, nem áll olyan foglalkozástól

eltiltás hatálya alatt, amely a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítését nem teszi

lehetővé.

Fényképpel ellátott önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat másolata .

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton Péterné Závodszky Ibolya részére az zavodszky.ibolya@vmg-erd.hu e-mail

címen keresztül megadva a munkakör megnevezését vagy személyesen az Érdi Vörösmarty

Mihály Gimnáziumban.

Betöltendő állás szakmacsoportja: fizikai munka

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Munkaviszony (MT)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes

munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Érd

Álláshirdető szervezet bemutatása: Pályázat kiírója: Érdi Tankerületi Központ

Munkavégzés helye: Pest vármegye, 2030 Érd, Széchenyi tér 1.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka törvénykönyve rendelkezései az

irányadók

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

– Cselekvőképesség

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 52843

Intézményi iktatószám: TK/123/HR/KOZINT/3065-1/2024

Elvárt végzettség/képesítés:

– 2. Befejezett 8. osztály, alap- és középfokú részszakképesítések,

felnőttképzési szakmai végzettség, speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség,

vagy részszakma (középfokú szakképzettség) , Szolgáltatások, tovább nem bontható, 8

Általános

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

– Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a tevékenység

folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

– Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és

tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:

– 3. Befejezett 10. osztály, alsó középfokú részszakképesítés, szakképesítés

vagy szakképesítés-ráépülés, felnőttképzési szakmai végzettség, részszakma – középfokú

szakképzettség , középiskolai végzettség

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

– jó kommunikációs képesség

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.02. 00:00

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.05.03. 00:00

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.05.06.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.04.18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv

által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály

alapján a pályázatot kiíró szerv felel.