Állásajánlat 2

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

testnevelés szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes állás (heti 40 óra)

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Széchenyi tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

középiskolások testnevelés tantárgy oktatása, érettségire való felkészítése, érettségiztetése valamint tömegsport működtetése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Testnevelés szak

A munkakör betölthető: 2022. augusztus 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Molnárné Kállay Andrea igazgatóhelyettes részére a molnarne.kallay.andrea@gmail.com E-mail címen keresztül