Állásajánlat 2

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

természettudományos oktató laboratóriumba laboráns munkatárs

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes állás (heti 40 óra)

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Széchenyi tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A fizika oktatással kapcsolatos laboránsi feladatok elvégzése, amellyel segíti a szaktanárok és a diákok munkáját. Feladata a fizika tantárgy kísérleteihez szükséges anyagok beszerzése, az eszköznyilvántartás vezetése, éves leltárkészítés. Továbbá feladata a természettudományos kísérletek előkészítése, gyakorlati segítése, a kísérleti anyagok, eszközök, felszerelések szakszerű tárolása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

Szakirányú végzettség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 23. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Molnárné Kállay Andrea intézményvezető helyettes részére a molnarne.kallay.andrea@gmail.com  e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 18.