Állásajánlat 2

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapjánpályázatot hirdet

Francia nyelv szakos tanár

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidős (54 %) állás
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, Széchenyi tér 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Középiskolások francia nyelv oktatása és érettségiztetése
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Egyetem, francia nyelv szak
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. február 4.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Molnárné Kállay Andrea részére a molnarne.kallay.andrea@gmail.com E-mail címen keresztül