Állásajánlat 2

Érdi Tankerületi Központ

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium

magyar- történelem szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Széchenyi tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

középiskolások magyar nyelv és irodalom, történelem oktatása és érettségiztetése, munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, magyar nyelv és irodalom – történelem szak,

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. október 29. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Molnárné Kállay Andrea részére a molnarne.kallay.andrea@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 26.