Állásajánlat 4

ÉRDI TANKERÜLETI KÖZPONT

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium

pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

matematika-fizika szakos tanár

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): középiskolások oktatása, érettségire való felkészítése,

érettségiztetése

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a

pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) 27. §-a szerinti

kizáró feltételek nem állnak fenn a pályázóval szemben, valamint a pályázó nem áll olyan

foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítését nem

teszi lehetővé.

Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, motivációs

levél.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton Molnárné Kállay Andrea igazgatóhelyettes részére a

molnarne.kallay.andrea@gmail.com e-mail címen keresztül megadva a munkakör megnevezését.

Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés

FEOR besorolás: 2421 Középiskolai tanár

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi

erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra,

Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Érd

Álláshirdető szervezet bemutatása: Pályázat kiírója: Érdi Tankerületi Központ

Munkavégzés helye: Pest vármegye, 2030 Érd Széchenyi tér 1.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Púétv. és a pedagógusok új életpályájáról szóló

2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az

irányadók.

Feltételek, Előnyök

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 63525

Intézményi iktatószám: TK/123/HR/KOZINT/3065-6/2024

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

– Cselekvőképesség

Elvárt végzettség/képesítés:

– 7. Mesterképzés MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség,

Szolgáltatások, tovább nem bontható, Szakos egyetemi tanári diploma

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

– Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a Púétv. 27. §-a szerinti kizáró

feltételek nem állnak fenn a pályázóval szemben, és a pályázó nem áll olyan foglalkozástól

eltiltás hatálya alatt, amely a köznev. foglalk. jogv. létesítését nem teszi lehetővé

– Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és

tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.07.22. 00:00

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.07.24. 00:00

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.08.12.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.06.08.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv

által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabályalapján a pályázatot kiíró szerv felel.