Állásajánlat 4

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium

                       a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

matematika-informatika szakos tanár

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes állás (heti 40 óra)

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Széchenyi tér 1.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

középiskolások matematika és informatika oktatása és érettségiztetése

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Egyetem matematika-informatika szak

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. augusztus 16.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Elektronikus úton Molnárné Kállay Andrea igazgatóhelyettes részére a molnarne.kallay.andrea@gmail.com E-mail címen keresztül