Állásajánlat 4

Érdi Tankerületi Központ

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium

iskolatitkár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes állás (heti 40 óra)

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Széchenyi tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

  • Adminisztráció / Irodai munka
  • Titkárnői feladatok
  • Oktatásszervezés
  • Ügyfélszolgálat

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

   Elvárások:

  • magas szintű felhasználói MS Office ismeret
  • jó kommunikációs képesség

    Előny:

  • iskolatitkári gyakorlat
  • szakirányú képzettség
  • felsőfokú végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé. Az erkölcsi bizonyítvány igénylő lapjának IV. pontjában a más törvényeknek való megfelelés igazolásánál kérjük az alábbi törvényt tüntesse fel: Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2)a),d), (2d), (2e), (5) bek.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023. augusztus 14.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 08.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Molnárné Kállay Andrea igazgatóhelyettes részére a molnarne.kallay.andrea@gmail.com E-mail címen keresztül