Tájékoztató szülők és diákok számára a 8 évfolyamos gimnáziumba, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás központi, egységes írásbeli felvételi vizsgáiról

Az írásbeli vizsga időpontja:

2023. január 21. szombat 10 óra

Kérjük, hogy az írásbeli felvételi vizsgára legkésőbb 9.30-ra érkezzenek meg a tanulók!

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_kozponti_irasbeli_vizsga.pdf

Ha a tanuló – önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok miatt – nem tud részt venni a január 21-i vizsganapon, akkor a vizsgát – a vizsgaszervező intézmény vezetőjének engedélyével – a január 31-i pótnapon írhatja meg, 14.00-tól. Kérjük ez esetben telefonon legkésőbb a vizsga napján, a titkárságon jelentsék be.  A vizsgázó által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelmet és benyújtott igazolást 2023. január  25-ig papíralapon juttassák el az intézményvezető részére.

9.30:                                                   A kijelölt teremben a helyek elfoglalása.

10.00-10.45:                                       A magyar nyelvi feladatlap kitöltése.

10.45-11.00:                                       Szünet a felvételiző diákok számára.

11.00-11.45:                                       A matematika feladatlap kitöltése.

Felhívjuk a tanulók figyelmét, hogy az írásbeli felvételi vizsgára személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal, valamint, hogy a felvételi során a magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható, a matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

A felvételi vizsga feladatlapjai és javítókulcsai 13.00 órától
https://www.oktatas.hu/ megtekinthető.

Iskolavezetés


Terembeosztás

            4.osztályos felvételizők terembeosztása (.pdf)

            8.osztályos felvételizők terembeosztása (.pdf)

Intézményi szabályok a központi írásbeli vizsgán

  1. Gimnáziumunkba csak egészséges tanuló léphet.
  2. Szülő, kísérő az épületbe nem léphet. Gyermeküket a vizsga végén kb. 11.50 – 12.00 között az épület előtt várhatják.
  3. Kérjük, hogy a vizsgák megkezdése előtt a vizsgázók az épületben ne csoportosuljanak, hanem a legrövidebb úton és idő alatt foglalják el kijelölt helyüket a vizsgateremben, ehhez személyes segítséget nyújtunk.
  4. Legkésőbb 9.30-kor érkezzen meg valamennyi vizsgázó!
  5. Kérjük, a részletes vizsgabeosztást a vizsga előtti héten tanulmányozzák honlapunkon
  6. A vizsgahelyszínen a vizsgázók használják a biztosított kézfertőtlenítőt!
  7. A mobiltelefonját, okos óráját, egyéb elektronikus eszközét minden tanuló csak kikapcsolt formában a tanulói padjára kihelyezve tárolhatja.

A hozzászólások le vannak tiltva.