FIGYELEM! TANKÖNYVRENDELÉS A 2020/2021-es TANÉVRE

Az iskoláknak a térítésmentes tankönyvellátás biztosítására több lehetőségük is van:

  • tankönyvrendelés az állami normatíva felhasználásával
  • könyvtári állományból kölcsönzés útján.

Az államilag ingyenes tankönyvek tartós tankönyvként kezelendők, tehát azokat az iskolai könyvtári állományba nyilvántartásba kell venni, és azokat az utolsó tanítási napon a tanulók kötelesek visszaszolgáltatni az iskola könyvtárának. Ez alól valamennyi évfolyamon kivételt képeznek a munkafüzetek és a munkatankönyvek.

Csak ép állapotú, bejegyzésmentes könyveket áll módunkban visszavenni, ellenkező esetben meg kell téríteni a könyvek árát.

A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az iskolai könyvtári állományból igényli a saját jóváhagyott helyi tanterv szerinti, oktatáshoz szükséges nyomtatott és digitális kiadványt, vagy meg kívánja vásárolni az egyes tankönyveket, oktatáshoz szükséges nyomtatott kiadványokat.

A hozzászólások le vannak tiltva.