Igazgatói tanévzáró beszéd 2017. június 16.

Kedves Lányok és Fiúk! Tisztelt Szülők! Kedves Kollégák!

 Egy gödör ásását leszámítva, kevés dolog van, amit rögtön legfelül lehet kezdeni” volt tanévnyitó beszédem egyik gondolata, amikor a belépő évfolyamokat köszöntöttem. Tenni, küzdeni kell a céljainkért, csak a befektetett munka hozza meg gyümölcsét.

A 182 tanítási napra visszatekintve úgy értékelem, Ismét magunk mögött hagytunk egy nagyon munkás évet, a sok feladat, rendezvény, tanítás-tanulási folyamat ismét örömmel és elégedettséggel töltheti el szívünket, ebben a tanévben is mindent megtettünk azért, hogy fejlődjünk, eredményekhez jussunk.

„Fontold meg jól, mit kezdesz; válaszd meg az eszközöket okosságod szerint; munkálj fáradhatatlanul; s ha mindent, amit erőd s körülményed enged, megtettél: nem vádolhatod magadat, bár a kimenetel óhajtásodnak meg nem felel is. ”          Kölcsey Ferenc

A bizonyítványosztás jó alkalom arra, hogy mindenki egyénileg is átgondolja, hogy megtett – e minden tőle telhetőt a tanév során.

Idézzük vissza és értékeljük a velünk történteket.

Hagyományaink mellett a 2016/17-es tanév minden napja hozott valami újat, váratlant, érdekeset.

Idén szeptember 30-án megalakult a II. Érdi Ifjúsági Önkormányzat, melynek megválasztott alpolgármestere lett Fodor Enikő 10. d osztályos tanuló és tagja:

Sróka Tímea 10.d, Balázs Bence 10.b, Pató Patrícia 11.d osztályos tanulónk. Megköszönöm a VMG ifjúságát képviselő munkájukat. A következő választásra már készül Fodor Enikő az Érdi VMG diák polgármester jelöltje és az 5 képviselőjelölt.

Nemzeti ünnepeinkről október 23-án diákszínpadi műsorral emlékeztünk

Köszönet a méltó megemlékezésért valamennyi alkotónak és szereplőnek. A darabot Ungváry Zsolt írta, színpadra állította és rendezte: Benczéné Dizseri Márta.

Március 15-én Rendhagyó néprajzórát tartott együttműködésünk keretében a Pesovár néptánc suli.

A Szent Korona és koronázási kincseink nyomában címmel tudományos ismeretterjesztő filmet láthattatok szakértő-főszereplő történészek megbeszélésével, Dr. Stencinger Norbert tanár úr pedig Érd a reformkorban címmel tartott előadást. Egy új formát találva, digitális eszközök használatával emlékeztek rendkívül kreatív módon az osztályok.

Az idei tanévben is folytatódtak testvériskolai kapcsolataink.

Ősszel Lubaczowba látogatott egy iskolai delegáció, június elején a tostedti testvériskolába látogattak diákjaink, akik a vendéglátókkal szép napokat tölthettek együtt. Köszönjük a szervezőtanárok áldozatos munkáját!

Megköszönöm Hornyák Tamás karnagy és A Vox Juventutis vegyes-karunk kiemelkedő a szakmai munkáját. A színes, megható Tavaszi hangverseny vendégkórusok, kamarazenekarok és szólisták közreműködésével, a Kórusfesztivál igényes kulturális értékközvetítés volt idén is.

Ismét gyönyörű, felemelő és nagyon szórakoztató volt a Szalagavató estéje a 11. évfolyam kiváló szervező munkájának köszönhetően.

 

Idén ünnepelte gimnáziumunk fennállásának 55. évfordulóját. A rendezvénysorozat és a visszatekintő kiadvány is tanáraink és a diákok kreativitását, alkotó ügyességét bizonyítják.

A Maróti Zsolt tanár úr patronálásával és koordinálásával működő Diákönkormányzat ebben az évben is aktívan és önállóan működött, szervezte és képviselte a diákság életét.

S ekkor még a számos szakmai kirándulásról, osztályprogramokról, színházlátogatásokról, és a költészetnapi Vers-kommandóról, kulturális vetélkedőről még nem is beszéltem. Osztályfőnökeitek és helyetteseik a kisebb közösségek életét szervezték nagy odafigyeléssel és fáradhatatlanul. Nekik is köszönöm munkájukat.

Több mint 1 hónapja búcsúztattuk a 12. osztályosokat, idén 161 tanuló, ballagott.

Az emelt szintű érettségiken a napokban bizonyították a felsőfokra való felkészültségüket és hétfőtől zajlanak a középszintű szóbeli érettségi vizsgáik.  Molnárné Kállay Andrea igazgatóhelyettes munkáját köszönöm meg, aki már februártól szervezőmunkájával segítette diák, tanár munkáját.

„Tanulni és nem gondolkodni: hiábavaló fáradság; gondolkodni és nem tanulni pedig:            veszedelmes.”
     Konfuciusz    

A tehetség felismerése, ápolása, az adottságoknak és elvárásoknak megfelelés a tanár, diák és szülő együttes munkája. Versenyeredményei, iskolai és érettségi átlaga, a kompetencia mérés eredményei és remélem a sok közösségformáló programmal,  szaktárgyakhoz és érdeklődési körökre alakult csoportokkal is az ország egyik legjobb gimnáziumában alkothatunk együtt.

Ebben  a tanévben  6 OKTV döntős eredményünk született:

 

 

BIOLÓGIA Vass Zóra 12.B 32. Kitzinger István
KÉMIA Mohácsi Zsombor Márton 11.B 13. Tiringerné Bencsik Margit
KÉMIA Pajer Sándor Balázs 11.B 23. Tiringerné Bencsik Margit
MATEMATIKA Szászfai Vilmos József 12.C 37. Gálné Jobbágy Erika
ANGOL Habóczki Orsolya 11.E 23. Baranyainé Szabó Katalin
ANGOL Varga Zsófia 11.E 32. Baranyainé Szabó Katalin

 

 

A 31. helyen szerepel az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium azon a HVG által közzétett 100-as listán, amely a hazai középiskolákat rangsorolja.

Több, mint 70  országos  döntős eredménnyel  és 170- nél is több megyei versenyen sikeres tanulóval is büszkélkedhetünk.

Mindemellett országos versenyeredményeket elért sportolóink is vannak.

 

Az előző évben nyújtott kitűnő tanulmányi eredményéért, valamint kimagasló sportteljesítményének elismeréseként az Emberi Erőforrások Minisztériuma a „Magyarország Jó tanulója – Jó sportolója 2016” miniszteri elismerő oklevelet adott Bodnár Eszter 11.e osztályos úszó és Bíró Dávid Botond 9.d osztályos kajakos iskolatársatok.

Gratulálunk a sikereitekhez és felkészítő tanáraitok kimagasló oktató munkájához.

 

Szeretnék két tanulónknak Pócsi Dóra emléklapot átadni a Szociális Gondozó Központ nevében, akik a szociális érzékenysége és a közösségért végzett munkájukért érdemlik ezt meg. Pócsi Dóra 2013-ban kiskamasz korában halt meg, de rövid élete során is sokat adott azoknak, akik ismerték. Tehetsége mellett érzékenységével, világlátásával példa gyermeknek, felnőttnek egyaránt. Az emlékére alapított elismerő oklevelet az idei évben: Székács Rebeka a 8.e osztály tanulója és Szirmai Tünde 10. d osztályos tanuló kapja.

 

A mögöttünk álló tanév során is igyekeztünk támogató tanulási környezetet teremteni, iskolánkat fejleszteni. Köszönjük ÉMJV Önkormányzatának, a tisztelt szülőknek, valamennyi VMG-barátnak az év során megnyilvánuló odafigyelő szeretetet.

 

A megújult vizesblokkok vártak már szeptemberben minket.

A ballagásra elkészült az iskolaudvar kövezése, egykori diákunk felajánlásából.

A 2. emeleten sikerült 3 teremben klímát elhelyeznünk a Vörösmarty Bál bevételéből.

„A Sport legyen a tied” program keretén belül a Vörösmarty Mihály Gimnázium félmillió forintos eszközcsomagot kapott.

A tavalyihoz hasonlóan idén is középiskolánként kétszázezer forinttal támogatta az Érdi Ifjúsági Önkormányzat a stúdió-fejlesztéseket, a Gimnázium könyvtári állományának bővítését 240.000,- Ft-tal, a  további 770.000,- Ft-ot pedig a kerti bútorokra fordítottuk.

 

 

Kedves Szülők!

A nevelőtestület és tanulóink nevében szeretném megköszönni Önöknek segítőkészségüket, tanácsaikat. Kérem, hogy ezután is legyenek partnereink iskolánk fejlesztésében, a tanulók közös nevelésében!

Örömmel számolok be arról, hogy több évtizedes álmunk vált valóra: 1 éve májusban letettük az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium új tornacsarnokának alapkövét, és idén május 24-én megtörtént az ünnepélyes átadás,  június 7-én és a10-én pedig a birtokbavétel is egy röpi-kupa és egy kosárbajnokság megrendezésével. A tornaterem alkalmas lesz mindenféle teremsportra és a mindennapos testnevelés órák megtartására úgy, hogy egyszerre akár két osztály is edzhet. Itt szeretném megköszönni Geri Csaba igazgató helyettes Úrnak, aki végigkísérte az építkezést, eszközbeszerzést és fáradságot nem ismerve dolgozott a tornacsarnok létéért.

Nagyon vigyázzunk eszközeinkre, tárgyi környezetünket óvjuk és becsüljük meg.

A magatartás, szorgalom és tanulmányi eredményekből kiderül, hogy tanulóink, pedagógusaink részéről is igényes, eredményes tanévet zárunk. 2016 decemberében 10 diákunk részesült Érd Kiváló Diákja kitüntető címben.

A Művészetek Palotájában először adták át a tavaly márciusban alapított Kovács István Alapítvány ösztöndíjait.  A  szervezet a kiemelkedő eredményt elérő fiatalok oktatását és sportolási tevékenységét kívánja támogatni . Négy diákunk: Bíró András, Kováts Bence Csaba, Varga Dorka és Pajer Sándor Balázs is a díjazottak között volt.

Iskolánk tanulólétszáma

 

769 fő
Kitűnő 173 fő, a legtöbb az 5.e osztályban

24 fő

 

Jeles  169 fő, a legtöbb a 12.a  osztályban, 12 fő  Tanulóink 45% jeles vagy kitűnő
Az igazgatói dicséretek száma

szaktanári és tantárgyi dicséret pedig

256 fő

 

1351 db , a legtöbb a 7.e osztályban

170 db

A felsoroltak mellett kiosztott 586 osztályfőnöki dicséret mindenesetre azt bizonyítja, hogy az iskola tanulóinak többsége elfogadja céljainkat és szorgalmával, magatartásával az egyéni és közösségi érdekeket és értékeket egyaránt szem előtt tartja.

A dicséretek mellett sajnos intőket és figyelmeztetőket is kellett adni. A 30 osztályfőnöki intő,114 szaktanári figyelmeztető mellett 7 alkalommal igazgatói fokozatot is kellett alkalmaznom nagyon súlyos fegyelmi vétségekért, a tanórai munka és a társak zavarásáért, igazolatlan hiányzásért.

Ebben az évben nőtt a hiányzások száma.  Legtöbbet 3078  tanórát a 10.b osztály tanulói hiányozták és azt gondolom evvel is magyarázható a 4,42-es cseppet sem gyenge, de még javítható átlag. Csökkent viszont az igazolatlan órák száma, összesen 56 óra ami a tavalyi 98 órának majdnem fele. Térjünk rá a tanulmányi eredmények megismerésére.

Az iskola tanulóinak tanulmányi átlaga az eddigi évekhez hasonlóan, kimagasló 4,58.

Legjobb: 5.e  4,96

Nagyon szépen teljesített az új, belépő tantárgyak mellett is a 7.e osztály, akik 4,87

A felsőbb évfolyamon kiemelésre érdemes a  9.e és 9.b és 11.a és 11.c 4,61

A 11.e 4,77eredménye szintén elismerésre méltó.

Végzőseink átlagai: 12.a 4,73, 12.b 4,78, 12.c 4,41, d 4,42 és a 12.e 4,87.

Kedves Tanulók, Tisztelt Szülők!

Köszönetet mondok valamennyi kollégámnak és munkatársamnak a tanév során végzett munkájáért. Miközben értékalapú nevelést és a diákokkal együttműködő, minőségi oktatást valósítottunk meg a Gimnáziumban, remélem sikerült emberinek, személyesnek maradnunk. Törekvéseinket az elismeréseink is igazolják.

A 2016/17-es tanév elismerései:

  1. október 14-én az ország 4 másik neves gimnáziuma mellett az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium közössége kapott EZÜST EÖTVÖS DÍJAT példamutató oktatói-tehetséggondozói tevékenységéért, melynek eredményeként a gimnázium diákjai kiemelkedően nagy számban nyertek felvételt Magyarország első számú, legrégebbi hagyományokkal rendelkező egyetemére, az ELTE-re.

A BME Alapítványának Pro Progressio díjában a természettudományos képzés népszerűsítéséért kifejtett tevékenysége alapján az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium immár harmadik alkalommal részesült.

  1. december 10. –én az Ökoiskola címet 2019 december végéig elnyertük,mely program keretében de sokat tudunk tenni a környezetünkért.

Gimnáziumunk 2017.januárjában adott be pályázatot, Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton – a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján – az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumot érdemesnek találta Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

A DÖK által létrehozott „Kedvenc tanárunk” díjat Kitzinger István tanár úr, a 12. b osztályfőnöke második alkalommal kapta meg.

Ebben a tanévben a tantestület által odaítélt, Az év tanára díjat Rajcsányiné Tóth Zsuzsa tanárnő kapta.

A napokban a városi pedagógus napon kollégáim Miniszteri Elismerő Oklevelet vehettek át.

Geri Csaba igazgató helyettes, Homoki Árpád tanár úr,  laborvezető, Hornyák Tamás karnagy úr, és Schwindtné Katona Tünde angol-matematika szakos kollégám, akiknek szeretettel gratulálok, köszönöm nevetekben is a munkájukat.

 

Tiringerné Bencsik Margit tanárnő

Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel való kitüntetésben részesült a gyermekek oktatása-nevelése érdekében kifejtett több évtizedes, kiemelkedő pedagógus munkájáért.

Kedves kötelezettségemnek teszek eleget, amikor elbúcsúztatom Fazekas Klára tanárnőt.

 

Kedves Diákok! Vár benneteket a pihenés, a nyaralás. A kíváncsiság, a tanulni vágyás a megismerés lehetősége azonban nyáron is adott.

Használjátok ki az időt pihenésre, értékelés nélküli tanulásra: járjatok múzeumokba, olvassatok sokat, kiránduljatok hazánk gyönyörű vidékein, gyakoroljátok a nyelveket. Lélekben készüljetek a nyár végén a következő tanév kihívásaira.

Kedves kollégák! Kedves Gyerekek!
Kérünk benneteket, hogy a nyári szünetben vigyázzatok magatokra!

Jó pihenést, nagyon szép nyarat kívánok minden családnak!

 

 

 

 

 

Szilasné Mészáros Judit

intézményvezető

A hozzászólások le vannak tiltva.