Állásajánlat

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján pályázatot hirdet

természettudományos oktató laboratóriumba laboráns
munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes állás (heti 40 óra)
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, Széchenyi tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
A kémia oktatással kapcsolatos laboránsi feladatok elvégzése, amellyel
segíti a szaktanárok és a diákok munkáját. Feladata a kémia tantárgy
kísérleteihez szükséges anyagok beszerzése, vegyszer és
eszköznyilvántartás vezetése, éves leltárkészítés. Továbbá feladata a
természettudományos kísérletek gyakorlati segítése, a kísérleti anyagok,
eszközök, felszerelések szakszerű tárolása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Szakirányú végzettség

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. február 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 29.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Molnárné Kállay Andrea intézményvezető helyettes
részére a molnarne.kallay.andrea@gmail.com e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 30.