Állásajánlat

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium
iskolapszichológus

munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
teljes állás, 40 óra
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, Széchenyi tér 1.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Iskolapszichológusi feladatok ellátása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: Egyetemi szakirányú végzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Önéletrajz, végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok
A munkakör betölthetőségének időpontja:
2017. augusztus 15.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Molnárné Kállay Andrea részére a
molnarne.kallay.andrea@gmail.com e-mail címen keresztül
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.erd.hu honlapon szerezhet.