Jelentkezés az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium képzéseire

Nyolcosztályos gimnáziumi tagozat (4. évfolyam)

A felvételi jelentkezés a 8 évfolyamos képzésünkre a központi írásbeli vizsgán legalább 76 pontot elért tanulók számára lehetséges.

A felvételi lapok kitöltését a jelentkező, illetve a szülő önállóan – az általános iskola közreműködése nélkül – kezdeményezi. A kitöltött Jelentkezési lapokat 2024. február 21-ig kell eljuttatni a továbbtanulásra megjelölt középfokú iskolákba.

A jelentkezés menete az általános iskola 4. évfolyamára járó tanulók esetében megtekinthető:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/3._KIFIR_8_6_evf_gimn.pdf

A szóbeli vizsgák időpontjai:

március 5. kedd, március 6. szerda és március 7. csütörtök.

Egyéni szóbeli vizsgabeosztás megtekinthető 2024. február 26-tól a honlapon.

Négyosztályos képzési terület (8. évfolyam)

Általános képzésre jelentkezéskor szóbeli vizsga nincs.

A tagozat jellegének megfelelően vesszük figyelembe az adott tantárgy hozott eredményét.

Szóbeli vizsgára csak azokat a jelentkezőket hívjuk be, akiknek hozott és a központi írásbelin szerzett pontjainak összege együttesen eléri legalább a 100 pontot.

A kitöltött Jelentkezési lapokat 2024. február 21-ig kell eljuttatni a továbbtanulásra megjelölt középfokú iskolákba.

A szóbeli vizsgák időpontjai:

március 11. hétfő , március 12. kedd és március 13. szerda

Egyéni szóbeli  vizsgabeosztás megtekinthető 2024. február 26-tól a honlapon.

A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló gimnáziumunkban csak az általános tagozat (0001) tanulmányi területünk esetén kapcsolódhat be a felvételi eljárásrendbe. 

A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezők esetében a továbbtanulásra kiválasztott középiskolát a lehető legteljesebb információval szükséges ellátni a szülő részéről a felvételi kérelem benyújtásakor. Az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumba jelentkezés esetén a jelentkezési lap mellé a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezők esetében kérjük csatolni a szakértői véleményt.            

Iskolavezetés

A hozzászólások le vannak tiltva.