Őszi érettségire jelentkezés

Az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium, a 2022/2023. őszi vizsgaidőszakban NEM kijelölt intézmény.
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/jelentkezes
Érettségi vizsgára jelentkezni 2022. szeptember 5-ig lesz lehetőség az Oktatási Hivatal által kijelölt intézményekben. https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2022oszi_vizsgaidoszak/2022_2023osz_erettsegire_kijelolt_kozepiskolak_listaja
Ajánlott:
Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum

Jelentkezés az érettségi vizsgára:
A vizsgaszabályzat 12§ (4) a) pontja szerint tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt abban a középiskolában lehet érettségi vizsgára jelentkezni, amellyel a tanulói jogviszony fennáll, vagy ha nem szervez érettségi vizsgát, a kijelölt középiskolában.
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2021/Tjvban_elorehozott_erettsegi.pdf

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2021/Tjvban_erbiz_nincs_szintemelo_vizsga.pdf

Tanulói jogviszony fennállásakor a jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
• Mindenképpen szükséges, hogy az adott tantárgyból a vizsgázó lezárt középiskolai tanulmányokkal rendelkezzen, vagyis minden olyan évfolyam anyagából legyen az adott tantárgyból osztályzata, amelyen a tantárgyat a saját középiskolájában tanítják. (bizonyítvány, osztályozó vizsga, ezek meglétét igazoló igazolás, dokumentum)

• Iskolalátogatási igazolás

• Esetleges mentességekről szóló határozat

• Személyes dokumentumok

• Kiskorú esetén gondviselő jelenléte és aláírása is szükséges

A hozzászólások le vannak tiltva.