Őszi érettségire jelentkezés

A Pest Megyei Kormányhivatal felkérése alapján intézményünk, az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium, a 2020/2021. őszi vizsgaidőszakban érettségi szervezésre kijelölt intézmény.

Érettségi vizsgára jelentkezni előreláthatólag 2020. augusztus 24-től szeptember 7-ig lesz lehetőség.

 

Jelentkezés az érettségi vizsgára:

A vizsgaszabályzat 12 § (4) a) pontja szerint tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt abban a középiskolában lehet érettségi vizsgára jelentkezni, amellyel a tanulói jogviszony fennáll, vagy ha nem szervez érettségi vizsgát, a kijelölt középiskolában.

 

Tanulói jogviszony fennállásakor a jelentkezéshez szükséges dokumentumok külső tanuló esetén:

 • Mindenképpen szükséges, hogy az adott tantárgyból a vizsgázó lezárt középiskolai tanulmányokkal rendelkezzen, vagyis minden olyan évfolyam anyagából legyen az adott tantárgyból osztályzata, amelyen a tantárgyat a saját középiskolájában tanítják. (bizonyítvány, osztályozó vizsga)
 • Iskolalátogatási igazolás

 

Érettségi bizonyítvány megszerzése után szükséges dokumentumok:

 • Érettségi bizonyítvány
 • Személyi igazolvány

Azon vizsgázók, akik a 2019/2020. tanév május-júniusi vizsgaidőszakára térítésmentesen jelentkeztek érettségi vizsgára, de azon a veszélyhelyzet miatt nem jelentek meg, az érettségi vizsgát a 2020/2021. tanév október- novemberi vagy május-júniusi vizsgaidőszakában térítésmentesen tehetik le.

A fenti szabályozás szerint tehát, a vizsgázó számára abból a vizsgatárgyakból térítésmentes az érettségi vizsga, amelyből

 1. jelentkezett a 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban, és
 2. jelentkezése térítésmentes volt, és nem jelent meg a vizsgán.
 • Olyan vizsgatárgyból tehát, amelyből a vizsgázó a 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban nem jelentkezett érettségi vizsgára, nem élhet ezzel a lehetőséggel.
 • Olyan vizsgatárgyból tehát, amelyből a vizsgázó jelentkezése a 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban térítésköteles volt, nem élhet ezzel a lehetőséggel.
 • Olyan vizsgatárgyból tehát, amelyből a vizsgázó a 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgán megjelent, nem élhet ezzel a lehetőséggel.

Azon vizsgázók, akik a 2019/2020. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában valamely vizsgatárgyból sikeres érettségi vizsgát tettek, az érettségi bizonyítvány megszerzése után, legkésőbb a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában az adott vizsgatárgyból egy alkalommal térítésmentesen tehetnek ismétlő érettségi vizsgát.

A szabályozás csak az ismétlő vizsgákra vonatkozik. Az ismétlő érettségi vizsga az érettségi bizonyítvány kiadása után egyes vizsgatárgyból a korábban sikeresen letett érettségi vizsga azonos szinten, illetve az emelt szintű vizsga középszinten történő megismétlése.

Ezzel a lehetőséggel tehát csak azok élhetnek, akik

 1. rendelkeznek érettségi bizonyítvánnyal, és
 2. az adott vizsgatárgyból 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban sikeres (legalább elégséges) érettségi vizsgát tettek.

Az, aki megfelel ezeknek a feltételeknek attól függetlenül élhet a lehetőséggel, hogy a 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban tett vizsgája térítésköteles volt-e vagy sem.

Ha a vizsgázó az adott vizsgatárgyból a 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban emelt szinten sikeres (legalább elégséges) érettségi vizsgát tett, úgy e két vizsgaidőszak valamelyikében egy alkalommal térítésmentesen megismételheti a vizsgát vagy emelt, vagy középszinten

Ha a vizsgázó az adott vizsgatárgyból a 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban középszinten sikeres (legalább elégséges) érettségi vizsgát tett, úgy e két vizsgaidőszak valamelyikében egy alkalommal térítésmentesen megismételheti a vizsgát középszinten. Ha azonban a vizsgázó szintemelő vizsgát kíván tenni az adott vizsgatárgyból, az térítésköteles.

 • Ha a vizsgázó rendelkezik már érettségi bizonyítvánnyal és nem áll tanulói jogviszonyban egyetlen középiskolával sem, akkor az érettségi vizsgáért fizetni kell.
 • A középszintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes minimálbér 15 %-ának megfelelő összeget kell fizetnie (ez az összeg 2020-ban 24 000 Ft).
  Az emelt szintű érettségi vizsgáért minden vizsgadíjra kötelezett jelentkezőnek az adott évre érvényes minimálbér 25 %-ának megfelelő összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára (ez az összeg 2020-ban 40 000 Ft).
 • A vizsgadíj befizetése banki átutalással történhet: Jogosult neve: Oktatási Hivatal, számlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-00282637-00000000.

A vizsgadíj befizetéséről szóló átutalási megbízás Közlemény rovatában fel kell tüntetni a 20-as számot, valamint egy szóköz kihagyásával az egyedi érettségi iktatószámot. Az érettségi iktatószám: tizenöt karakterből álló számsor, amely megtalálható az érettségi jelentkezési lapon vagy a visszaigazoláson a felső sávban. A vizsgadíj befizetését minden esetben igazolni kell.

A hozzászólások le vannak tiltva.