Jelentkezés az emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítésekre 2015/2016-os tanév

A tanulók tantárgy választásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdéseket a házirend 7. számú melléklete tartalmazza

Diákjainktól elvárjuk, hogy maximálisan kihasználják az iskola által nyújtott tanulási lehetőségeket.

A tagozatos tárgyak óraszáma biztosítja az emeltszintű érettségi vizsgára való eredményes felkészülést.

Minden 10. évfolyamos tanuló – a szülőkkel történt egyeztetés alapján – érdeklődését, pályaválasztási szándékát és addigi előmenetelét figyelembe véve, jelentkezhet a megadott tanítási órákra.

Ha a tanulót – kérelmére – felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év végéig, az utolsó tanítási óra befejezéséig köteles azon részt venni.

Tantárgyválasztását a tanuló indokolt esetben félévkor és tanév végén az intézményvezető engedélyével módosíthatja.

A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát.

Az indítható csoportok számát a fenntartó engedélye alapján az éves tantárgyfelosztásban kell rögzíteni.

  • A csoportok indításának feltétele 8 fő jelentkezése.
  • Új szabadon választott tantárgy választása különbözeti vizsga letételével, illetve a fakultációt oktató szaktanár által megszabott tanulmányi feltételekkel lehetséges.

Emelt szintű érettségire felkészítés

Pedagógiai programunk az emelt szintű érettségire való felkészülést az utolsó két évfolyamon az alábbi tantárgyakból biztosítja:

I.tantárgycsoport

II.tantárgycsoport

III.tantárgycsoport

Matematika

Történelem

Francia

Magyar

Fizika

Latin

Biológia

Kémia

Orosz

Biológia 2.

Rajz és vizuális kultúra

Földrajz

Informatika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az intézményben a középszintű érettségire választható tantárgyak alaptanterve (a 12. évfolyamon igény szerint érettségi felkészítő foglalkozásokkal kiegészítve)  biztosítja az óratervekben jelölt szintű érettségi vizsgára való eredményes felkészülést. Az emelt szintű tárgyak oktatása szándékaink szerint biztosítja az emeltszintű érettségi vizsgára való eredményes felkészülés lehetőségét.

Érd, 2015. március 16.                                                                   

Szilasné Mészáros Judit

intézményvezető

A hozzászólások le vannak tiltva.