TÁJÉKOZTATÓ A 2022/2023. TANÉVRE TÖRTÉNŐ KÖZÉPFOKÚ ISKOLAI BEIRATKOZÁS IDŐPONTJÁRÓL ÉS ANNAK FELTÉTELEIRŐL

Tisztelt Szülők!

Az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumba felvételt nyert tanuló szülője vagy más törvényes képviselője útján a  beiratkozás

2022. június 24. pénteken 8.00-15.00-ig személyesen történik.

Addig is a szülőknek vagy más törvényes képviselőknek lehetőségük van, hogy gyermekeik adatait előzetesen, online módon beküldjék a középiskolába a „Beiratkozás középfokú intézménybe – BKI” folyamat segítségével. Ehhez segítséget itt találnak.

Az adatok elektronikus úton történő megküldésére 2022. június 15-20-a között van lehetőség.

A rendeletben meghatározott feladat csak személyes megjelenéssel teljesíthető, ezért a középfokú iskolába történő beiratkozáskor az iskolában a SZEMÉLYES MEGJELENÉS KÖTELEZŐ!

A beiratkozásra a tanuló hozza magával

  • általános iskolai tanulmányok befejezését igazoló bizonyítványát,
  • személyazonosító igazolványát,
  • lakcímkártyáját,
  • születési anyakönyvi kivonat másolatát,
  • kitöltött adatkezelési nyilatkozatot (emailben elküldtük),
  • oltási könyvét (csak bemutatásra),
  • kitöltött egészségügyi felmérő lapot (emailben elküldtük),
  • külföldön született és/vagy külföldi állampolgár diák esetében kérjük az állampolgárságot igazoló okmány másolatát,
  • amennyiben BTMN-es, vagy SNI-s a tanuló, a szakértői bizottsági határozatát
  • diákigazolvány igénylő lapot. (Fényképet és aláírás mintát az Okmányirodában kell készíttetni, majd az ott kapott igénylőlapot a beiratkozáskor át kell adni az iskolatitkárnak, aki majd megigényli a diákigazolványt.)

A beiratkozáskor alkalma lesz jelentkezni az augusztus 24-25-26-i Gólyatáborunkra, ezzel kapcsolatos információinkat rövidesen olvashatják honlapunkon.

Szilasné Mészáros Judit
intézményvezető

A hozzászólások le vannak tiltva.