Tájékoztató szülők és diákok számára a 8 évfolyamos gimnáziumba, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás központi, egységes írásbeli felvételi vizsgáiról

Tájékoztató szülők és diákok számára
a 8 évfolyamos gimnáziumba, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás központi, egységes írásbeli felvételi vizsgáiról

Általános tudnivalók a központi írásbeli vizsgákról

 

A felvételi vizsgán részt vevő diákoknak mind a magyar nyelvi, mind a matematika írásbeli vizsgákon tíz feladatból álló feladatsort kell megoldaniuk, ezzel tárgyanként 50-50 pontot szerezhetnek. A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani.

A feladatlapokra vonatkozóan tájékoztató található

http://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/2014_2015beiskolazas/tajekoztato_levelek2014 menüpont alatt.

 

Az írásbeli vizsga


Helyszíne : Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium
Időpontja : 2015. január 17-én  szombaton 10 óra

 

9.30 :                        A kijelölt teremben a helyek elfoglalása.

10.00-10.45:             A magyar nyelvi feladatlap kitöltése.

10.45-11.00:             Szünet a felvételiző diákok számára.

11.00-11.45:             A matematika feladatlap kitöltése.

 

Kérjük, hogy az írásbeli felvételi vizsgára fél órával a feladatlapok írásának megkezdése előtt érkezzenek meg a tanulók!

 

A vizsga zavartalansága érdekében az intézmény területén a vizsga ideje alatt kísérő nem tartózkodhat.

 

Felhívjuk a tanulók figyelmét, hogy az írásbeli felvételi vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal.

A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

Magyar nyelv: A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

Matematika: A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más

segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

 

A kiértékelt feladatlapok megtekintése

Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – a megtekintést követő első munkanap végéig, 16 óráig észrevételt tehet.

 

Betekintés:

január 27. kedd 8.00-16.00:      8 osztályos tagozat (4. évfolyam)
január 28. szerda 8.00-16.00:
4 osztályos tagozat (8. évfolyam)

 

 

Az eredmények közzététele, a felvételi eljárás további menete

Az írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középfokú iskola közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat azzal, hogy a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola bélyegzőjével és az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapot minden tanulónak átadja. A tanuló ennek ismeretében nyújtja be jelentkezési lapját, adatlapját.

 

Értékelőlapok átvétele:

8 osztályos tagozat (4. évfolyam)

9. évfolyamra jelentkező (8. évfolyam)

február 3 – 4.  kedd és szerda 8.00-16.00

helyszín: Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium titkárság

 

 

A kitöltött Jelentkezési lapokat 2015. február 13-áig kell eljuttatni a továbbtanulásra megjelölt középfokú iskolákba.

 

 

 

A felvételi eljárás további menetével kapcsolatosan a

 http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztato_levelek/KIFIR_kiadvany_2014_2015_honlapra.pdf

http://vmg-erd.hu/ linken tájékozódhatnak.

A hozzászólások le vannak tiltva.