Tájékoztató szülők és diákok számára a 8 évfolyamos gimnáziumba valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás központi, egységes írásbeli felvételi vizsgáiról

Tájékoztató szülők és diákok számára a 8 évfolyamos gimnáziumba valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás központi, egységes írásbeli felvételi vizsgáiról 

Az írásbeli vizsga

Helyszíne : Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium
Időpontja : 2014. január 18-án  szombaton 10 óra
 

9.30 :                 A kijelölt teremben a helyek elfoglalása.

10.00-10.45:     A magyar nyelvi feladatlap kitöltése.

10.45-11.00:     Szünet a felvételiző diákok számára

11.00-11.45:     A matematika feladatlap kitöltése.

 

Kérjük, hogy az írásbeli felvételi vizsgára fél órával a feladatlapok írásának megkezdése előtt érkezzenek meg a tanulók!

A vizsga zavartalansága érdekében az intézmény területén a vizsga ideje alatt kísérő nem tartózkodhat. 

 Felhívjuk a tanulók figyelmét, hogy az írásbeli felvételi vizsgára személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal, valamint, hogy a felvételi során – körzőn és vonalzón kívül – semmiféle segédeszköz (pl. számológép) nem használható. A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű (nem radírozható) tintával  kell elkészíteni. 

A felvételi vizsga feladatlapjait és javítókulcsai

 

http://www.oktatas.hu/

 

honlapon lesz megtekinthető.

 

 

A kiértékelt feladatlapok megtekintése

 

Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.

Betekintés: 

január 28. kedd 8.00-16.00

8 osztályos tagozat (4. évfolyam)
január 29. szerda 8.00-16.00

4 osztályos tagozat (8. évfolyam)

 A vizsgázó és szülője a hivatalos javítókulcstól eltérő értékelés esetén az értékelésre írásban észrevételt tehet, amelyet a megtekintést követő első munkanap végéig 16 óráig adhat le az iskolában. 

Az eredmények közzététele, a felvételi eljárás további menete

Az írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középfokú iskola közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat, azzal, hogy a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola bélyegzőjével és az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapot minden tanulónak átadja. A tanuló ennek ismeretében nyújtja be jelentkezési lapját, adatlapját, és vesz részt az általános felvételi eljárásban.


Értékelőlapok átvétele:

helyszín: Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium titkárság

február 4.  kedd 8.00-16.00

8 osztályos tagozat (4. évfolyam)

február 5. szerda 8.00-16.00

9. évfolyamra jelentkező (8. évfolyam)

 

A 8 évfolyamos képzésre jelentkező tanulók a jelentkezési lapot és a tanulói adatlapot http://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/2013_2014beiskolazas/adatlap_egyeni_jelentkezoknek címen letölthetik, illetve átvehetik az Érdi Vörösmarty Gimnázium titkárságán.

A kitöltött Jelentkezési lapokat 2014. február 14-éig kell eljuttatni a továbbtanulásra megjelölt középfokú iskolákba.
További fontos információk a középfokú beiskolázással kapcsolatban:

http://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/jogszabalyok

A hozzászólások le vannak tiltva.