A 2024-2025-ös tanév nyolcosztályos gimnáziumi tanulmányi területére jelentkezők felvételi jegyzéke

A jegyzék tartalmazza a jelentkezőnek a felvételi eljárásban elért összesített eredményét és az iskola által meghatározott rangsorban elfoglalt helyét. Ha a felvételre jelentkező nem teljesítette a felvétel iskolai követelményeit nem kap sorszámot.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége

A módosító tanulói adatlapok előállítására és továbbítására 2024. április 8- 10. közötti időszakban nyílik lehetősége a szülőnek a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén.

A Felvételi Központ kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján (egyeztetett felvételi jegyzék). Közzététel 2024. április 26-ig az intézmény honlapján. Minden tanulónak a jelentkezési lapon megjelölt e-mail címére 2024. május 2-ig megküldjük a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést.

A hozzászólások le vannak tiltva.