Tájékoztató a 2021/2022. tanévre történő középfokú iskolai beiratkozás időpontjáról és annak feltételeiről

 Teendők a beiratkozás napján:

A beiratkozásra a tanuló hozza magával

 • az általános iskolai bizonyítványát,
 • lakcímkártyájának fénymásolatát,
 • születési anyakönyvi kivonat másolatát,
 • a kitöltött adatkezelési nyilatkozatot,

                  adatkezelési nyilatkozat

 • valamint az oltási könyvét (csak bemutatásra),
 • a kitöltött egészségügyi felmérő lapot,

                  egészségügyi felmérő lap

 • külföldön született és/ vagy külföldi állampolgár diák esetében kérjük az állampolgárságot igazoló okmány másolatát,
 • a diákigazolvány igénylésére vonatkozó kérelmét.
 • amennyiben BTMN-es, vagy SNI-s a tanuló, a szakértői bizottsági határozatát.

 

A beiratkozás során lehetőség lesz

 • a menzára való jelentkezésre,

                   nyilatkozat menzakedvezményre való jogosultságról

 • a 2021. augusztus 24-től szervezendő „Évindító VMG-napok” való jelentkezésre.

A hagyományos, közösségépítő programunkról, a bekerülési költségről és a fizetés módjáról a honlapon keresztül később adunk tájékoztatást.

 

A személyi azonosításra alkalmas iratokat a 2021/2022-es tanév első napján is bemutathatja a szülő vagy törvényes képviselő és a diákigazolvány igénylésére vonatkozó kérelmét (a Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlapot is beleértve) későbbi időpontban is benyújthatja az iskolához, például a nyári ügyeleti napokon.

A szülők/törvényes képviselők megtehetik, hogy a beiratkozáskor keletkező a megszemélyesített dokumentumok megszemélyesített dokumentumokat kinyomtatják, és az aláírt dokumentumok másolatát feltöltik az e-Ügyintézés BKI felületének „A döntéshez szükséges dokumentumok, igazolások” blokkjába, amely másolatok együtt átkerülnek a középfokú intézmény KRÉTA felületére.

A beiratkozáskor történő személyes megjelenés esetén az eredeti, aláírt példányokat hozza magával a szülő/törvényes képviselő. Ha nem tudja kinyomtatni a szükséges dokumentumokat, ebben az esetben az iskolánkban megoldjuk.

 

Szilasné Mészáros Judit

intézményvezető

A hozzászólások le vannak tiltva.