Francia osztályozóvizsgák tematikája

Az osztályozóvizsga szóbeli és írásbeli részből áll. A két rész összeredménye adja a vizsga jegyét.

Szóbeli vizsga anyaga:

 

9. évfolyam:

 • Presentation
 • Famille
 • Loisirs, hobby
 • Professions, métiers
 • Maisons, appartements
 • Consommations, magasins

10. évfolyam: a 9. évfolyam témái, illetve:

 • Climat
 • Voyages
 • Fetes
 • Repas
 • Cinema, theatre

11. évfolyam: A 9., és 10. évfolyam témái, illetve:

 • Sports
 • Villes, villages
 • Nature, paysages
 • Sites geographiques
 • Journaux
 • Travaux menagers

12. évfolyam: A 9., 10., 11. évfolyam témái, illetve:

 • Projets
 • Protection de la nature
 • Problemes de la societe
 • Les médias et l’internet
 • Union Europeenne

 

 

Az írásbeli vizsga anyaga:

9. évfolyam:

 • Határozott-, határozatlan névelők
 • Anyagnévelők
 • Személyes névmások
 • Főnevek neme, egyes szám, többes szám
 • Melléknevek, egyeztetések
 • Igeragozás, present, future proche, passe compose
 • Helyhatározók használata
 • Il y a használata
 • Állító-, tagadó-, és kérdő mondatok képzése
 • Felszólító mód használata

10. évfolyam:

 • Igeragozás, imparfait, passe recent, future
 • Melléknév és határozószó fokozása
 • Mennyiség jelölése
 • Visszaható igék ragozása
 • Vonatkozó névmások
 • Gerondif, participes pressent, passe

11. évfolyam:

 • Kiemelő szerkezetek
 • Határozatlan névmások
 • Feltételes mód conditionnel present, passe
 • Si szabályok használata
 • Plus- que- parfait
 • Futur anterieur
 • Kötőmód, subjonctif present

12. évfolyam:

 • Igeidő egyeztetés
 • Felkiáltó mondatok
 • Igemódok használata
 • Mondatszerkesztés

 

Érd, 2016. március 10.

 

 

A hozzászólások le vannak tiltva.