bazisintezmeny_regi

„Az Oktatási Hivatal bázisintézménye” cím elnyerésére kiírt 2020/2023-as pályázat eredményeként 356 köznevelési és szakképző intézmény, tagintézmény került kiválasztásra.

A pályázaton eredményesen szereplő intézményekkel az Oktatási Hivatal – az aláírás napjától 2023. június 15-ig tartó időtartamra szóló – Együttműködési megállapodást köt.

 

„Az Oktatási Hivatal bázisintézménye” cím elnyerésére meghirdetett pályázat eredménye szerint:

az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium

újabb 3 éves ciklusra nyerte el

  • a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslata alapján –

az OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE címet.

 

A 2020/2023. éves periódusra a következő megosztani kívánt nevelési-oktatási módszertani modellek, innováció(k), az alkalmazott jó gyakorlatok széles körű bemutatását terveztük/vállaltuk:

 

  1. Az iskola versenyképességének növelését célzó digitális munkamódszerek az intézményvezetői munkában, digitális kommunikáció  a munkaközösségekben, a tantestületekben. 2013-tól megvalósuló tevékenység.

A már létező vezetői jó gyakorlatok közzététele, vezetői életpályamodell alkalmazása, a megnövekedett intézményvezetői és intézményvezető-helyettesi feladatokra fordítandó idő optimalizálása, a szervezetek eredményességét és hatékonyságát növelő vezetői módszerek adaptálási lehetőségének megteremtése.

  1. A történelem tanítás módszertani megújítása. 2010-től bevezetett gyakorlat.

A történelemoktatás során az utóbbi évtizedben egyre fontosabbá vált a források értő elemzése, a forráskritikai érzék kialakítása. Az infokommunikációs technika és a világháló fejlődésével új kihívásokkal kell szembenéznie a történelem tantárgyat tanító pedagógusnak – de ez egyben lehetőséget is jelent számára.

Digitális archívumok tartalmának megismerése, rendszerezése, produktum készítése. A módszertani modell megosztása középiskolák és általános iskolai szaktanárok számára.

  1. Az alkotás útján történő tanulás módszertanának alkalmazása a művészeti tehetséggondozásban, a művészeti tárgyakhoz kapcsolódó, a művészeti ágak területén történő kompetenciafejlesztés, tehetség felismerés és tehetséggondozás a gimnáziumban. 2007-től alkalmazott program.

– A gimnáziumi vegyes kar létrehozásának és működtetésének, mint szakmai és pedagógiai modellnek a megosztása ének szakosok számára. Bemutató foglalkozás, kórustalálkozó szervezése, karvezetői műhelyfoglalkozás.

– Diákszínpadi előadások, a történelmi emlékezet, a hazafias gondolkodásra nevelés, a múltunk jelenhez szóló üzenetének megismerésére nemzeti ünnepeink méltó és változatos megünneplésének módszerei. Hospitálási lehetőség, műhelymunka, forgatókönyvek megosztása

  1. Természettudományos oktatás korszerűsítése, élményszerű tanítás, digitalizált tananyagfejlesztés, a tananyagfejlesztés módszertana. 2010-től fejlesztve.

       Iskolánk természettudományi oktatólaboratóriumának gazdag eszközkészlete lehetőséget biztosít a tanulói tapasztalatokra alapozó, tevékenység-központú oktatási formák alkalmazására és annak megosztására a természettudományos tantárgyak oktatása során.

  1. Iskolapszichológusi tréningek, a vezetőknél, pedagógusoknál és tanulócsoportokban alkalmazott képzési tematika. 2013-tól megvalósított képzés.

Gondolatébresztő előadás és kiscsoportos interaktív foglalkozás, módszertani eszköztár biztosítása. Együttműködés felajánlása más közép-, és általános iskolában dolgozó iskolapszichológusoknak.

  1. Pályaorientáció és pályaválasztás tervezése, valamint a tanulók nyomon követése az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban. 2015-től megszervezve.

A jó gyakorlat alkalmazási területei: a pályaválasztás előtt álló KÖZÉPISKOLA-i tanulók támogatása döntéshozatalukban. Hálózatos tudásmegosztás helyben, egyetemekkel kialakult kapcsolatrendszer, jó gyakorlat megosztása: bemutató, pályaorientációs napunkon történő hospitálás, forgatókönyv megosztása

 

A 2020/2021 a 2021/2022 és a 2022/2023-as tanévhez kapcsolódó pályázat terveinek megvalósítása az aktualizált éves munkatervekben realizálódik, tervszerű, tudatos előkészítő munka után a tanév rendjének, a humánerőforrási lehetőségeknek és a Budapesti POK, mint együttműködő partner igényeinek figyelembevételével.

 

Kapcsolattartó:

Nagyné Solti Gabriella

intézményvezető-helyettes, bázisintézményi koordinátor

solti.gabriella@vmg-erd.hu; soltigabesz@gmail.com

+36/23-365-671/114