bazisintezmeny

Gimnáziumunk 2017 januárjában adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton – a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján – az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra.

Olyan intézmény, melyben az adott szolgáltatási területhez kapcsolódó jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

Jó gyakorlataink:

  1. Az iskola versenyképességének növelését célzó sokszínű képzési rendszerünk stratégiai és operatív működése

Az iskola versenyképességének növelését célzó sokszínű képzési rendszerünk stratégiai és operatív működésének bemutatása, a pedagógiai módszertani megújulás lehetőségeinek kihasználása, középpontba állítva a „tevékenykedtetést”, a cselekvő részvételt, az élményszerű tanulást, minőségi érték-és élményteremtő tanórán kívüli tevékenységeket.

  1. Az angol idegen-nyelv oktatás területén „Regionális tudásközpont” kialakítása

Nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam, szakmai-módszertani továbbképzések, rendezvények, bemutató órák.

  1. Természettudományos oktatás korszerűsítése, élményszerű tanítás, digitalizált tananyagfejlesztés, a tananyagfejlesztés módszertana

Széles körű együttműködésen alapuló szakmai program kialakítása az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium koordinálásával, az érdeklődő szaktanárok megismertetése a korszerű laboratóriumi gyakorlatok levezetésével, elméleti, módszertani és technikai szempontból egyaránt. Bemutató órák magas színvonalának biztosítása, ennek érdekében digitális és papír alapú tananyagok biztosítása.

  1. Komplex tanulmányi versenysorozat 8. osztályos tanulók számára

Versenyszervezés a térség általános iskolásainak, feladatlapok készítésének szakmódszertana, szakmai támogatás nyújtása más gimnáziumok számára hasonló, a természettudományos és a matematikai tehetséggondozást célzó tevékenységek, programok megvalósításához. Lehetőség hospitálásra és a szakmódszertani tartalmak átvételére.

  1. A művészeti tárgyakhoz kapcsolódó, a művészeti ágak területén történő kompetenciafejlesztés

Drámapedagógiai továbbképzés pedagógusoknak, osztályfőnököknek.

Nemzeti ünnepeink megünneplésének változatos lehetőségeinek bemutatása, megosztása a diákszínpadi előadástól a szerepjáték, modern, tevékenykedtető vetélkedőn keresztül.

A gimnáziumi kórus létrehozásának és működtetésének, mint szakmai és pedagógiai modellnek a megosztása ének szakosok számára.

 

  1. A történelem tanítás módszertani megújítása

Történelem szaktanárok számára tartott előadássorozat az I. világháború története, hadtörténet, ill. Érd és környéke helytörténete témákban.

Online források felhasználása, IKT-eszközök beépítése a történelemórába.

 

  1. Az intézmény környezeti nevelési/fenntarthatóságra nevelési szempontú pedagógiai modellje

Az Ökoiskolai cím elnyeréséhez vezető út meghatározása, játékos versenyszervezés a térség középiskolásai számára.

 

8.      A pályaválasztást, pályaorientációt segítő tevékenységek

 

Hálózatos tudásmegosztás helyben, egyetemekkel kialakult kapcsolatrendszer megosztása.

Bázisintézményként először az Őszi Pedagógiai Napok keretében fogunk programokat szervezni, azoknak helyet biztosítani.

 

Kapcsolattartó:                Nagyné Solti Gabriella
Telefon: +36 30-238-8328
Email: soltigabesz@gmail.com