Központi írásbeli eredmények

Nyolc osztályos (4.évfolyam) központi (.pdf)

Tájékoztató a felvételi eljárás további menetéről, a szóbeli meghallgatás feltételeiről és időpontjairól a 4. évfolyamos tanulók számára (.docx)

________________________________________________________________________________________

Négy osztályos (8. évfolyam) központi (.pdf)

Tájékoztató a felvételi eljárás további menetéről, a szóbeli meghallgatás feltételeiről és időpontjairól a 8. évfolyamos tanulók számára (.docx)

Olvasd tovább

A kiértékelt feladatlapok megtekintése     2021. február 3.   8.00 – 16.00   Helyszín: Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel, telefonnal másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén –az értékelésre észrevételt tehet. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le, az intézményvezetőnek címezve az eszrevetel2021@vmg-erd.hu email-címen.

Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, az iskola által hozott döntés ellen a szülő, a tanuló, a döntés kézhezvételétől számított három napon belül, a vizsgát szervező iskolában, az Oktatási Hivatalnak címezve, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén fellebbezést nyújthat be.

Járványügyi előírások a megtekintéskor

  1. Gimnáziumunkba a belépés általános szabályai érvényesek: belépéskor lázat mérünk és iskolánkban a maszkhasználat kötelező.
  2. Ügyelni kell arra, hogy a megtekintés során ne alakuljanak ki nagyobb csoportosulások. A megtekintés során kérjük a biztonságos távolság megtartását, valamint védőmaszk viselését.
  3. A megtekintés folyamatát és biztonságát elősegítheti, ha a vizsgázó a vizsgadolgozatot laponként lefényképezi, és utána azonnal elhagyja a megtekintés helyszínét.

Az eredmények közzététele, a felvételi eljárás további menete

A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középiskola közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat, azzal, hogy a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az igazgató aláírásával hitelesített Értékelő lapot legkésőbb 2021. február 8-ig a járványügyi helyzetre tekintettel elektronikus úton, a nyolcadik évfolyamos tanulóknak az iskolájukhoz, a negyedik évfolyamos tanulóknak a szülői email címre, szkennelt formában küldjük meg a vizsgázóknak.

A tanuló ennek ismeretében nyújtja majd be felvételi lapjait (jelentkezési lapját és tanulói adatlapját), és vesz részt az általános felvételi eljárásban.

A kitöltött Jelentkezési lapokat 2021. február 19-ig kell eljuttatni a továbbtanulásra megjelölt középfokú iskolákba.

A jelentkezési lap(ok) mellé csatolni kell az Értékelőlap másolatát.

A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezők esetében a továbbtanulásra kiválasztott középiskolát a lehető legteljesebb információval szükséges ellátni a szülő részéről a felvételi kérelem benyújtásakor.

Az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumba történő jelentkezés esetén a jelentkezési lap mellé a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezők esetében kérjük csatolni a szakértői véleményt.

A felvételi eljárás további menetével kapcsolatosan a

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi

és a

http://vmg-erd.hu/

linkeken tájékozódhatnak.

Iskolavezetés

Olvasd tovább

Csengetési rend 2020. november 2-tól

1. ÓRA 7.45 – 8.25
15 perc szünet
2. ÓRA 8.40 – 9.20
15 perc szünet
3. ÓRA 9.35 – 10.15
20 perc szünet
4. ÓRA 10.35 – 11.15
20 perc szünet
5. ÓRA 11.35 – 12.15
20 perc szünet
6. ÓRA 12.35 – 13.15
30 perc szünet
7. ÓRA 13.45 – 14.25
15 perc szünet
8. ÓRA 14.40 – 15.20

Iskolavezetés

Olvasd tovább

E-Napló belépés!

Tisztelt Szülők, kedves Diákok!
Az új diákok e-naplóba való belépéséhez az azonosító az adott diák OM azonosítója, a jelszó pedig a születési ideje, ÉÉÉÉ-HH-NN formátumban (pl. 1991-01-01).

Olvasd tovább

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulóink!

A kormány döntése alapján 2020. március 16-tól tantermen kívüli, digitális munkarend lesz érvényben. Olyan tanítási módokat alkalmazunk, amelyek nem igényelnek személyes jelenlétet.
A módszertani ajánlásokat az oktatási államtitkár a jövő héten teszi közzé.
Ennek értelmében a tanulók nem jöhetnek az iskolába. Az iskolavezetés az intézményben tartózkodik, a kollégák folytatják az oktatást. A nevelőtestülettel történő egyeztetés és tervezés, a technikai háttér felmérése után alakulhat ki a digitális órarend, aminek alapja a tanulók jelenlegi órarendje. Kérek minden tanulót és szülőt, hogy a megváltozott tanulásszervezési körülményekhez türelmesen és felelősen álljon hozzá a tanulás eredményessége érdekében. Tudatosuljon mindenkiben, hogy nem tanítási szünet, hanem újfajta tanrend lép érvénybe, melynek sikeres működéséért közösen pedagógusok, tanulók és szülők vagyunk a felelősek.
A tanulók az iskolában tárolt személyes tárgyaikért, tanszereikért kizárólag hétfőn és csak az alábbi ütemezés szerint jöhetnek be, amennyiben feltétlenül szükséges annak hazaszállítása.
2020. március 16. hétfő:
7.30 – 8.00 5. 6. évfolyam
8.30 – 9.00 7. 8. évfolyam
9.30 – 10.00 9. évfolyam
10.30 – 11.00 10. évfolyam
11.30 – 12.00 11. évfolyam
12.30 – 13.00 12. évfolyam.
A digitális tanrend március 16-tól történő életbe lépése kapcsán folyamatos tájékoztatást nyújtunk a honlapon keresztül!
A kialakult helyzethez kérem, hogy minden iskolahasználó türelmesen, kreatívan és együttműködően alkalmazkodjon. A legkedvezőbb lehetőségeket fogjuk számba venni, és a tanulók mindenek feletti érdekeit tartjuk szem előtt kollégáimmal. Kérem vigyázzanak magukra, vigyázzatok magatokra, figyeljünk egymásra!
Szilasné Mészáros Judit
intézményvezető

Olvasd tovább