NÉGYÉVFOLYAMOS (8. osztályos tanulók) PÓT SZÓBELI VIZSGA

JÁRVÁNYÜGYI ELŐÍRÁSOK A SZÓBELI VIZSGÁN

 1. Csak egészséges tanuló érkezzen a szóbeli vizsgára.
 2. Gimnáziumunkba a belépés általános szabályai érvényesek: belépéskor lázat mérünk
  és iskolánkban a maszkhasználat kötelező.
 3. A teremben a vizsgabizottságon és az 2 felkészülő illetve 1 vizsgázó tanulón kívül
  senki nem tartózkodhat.
 4. Ügyelni kell arra, hogy a ne alakuljanak ki nagyobb csoportosulások. a szóbeli vizsga
  során kérjük a biztonságos távolság megtartását, valamint védőmaszk viselését
 5. A vizsga után a tanuló azonnal hagyja el a gimnázium épületét
 6. Az iskola épületében szülő és kísérő nem tartózkodhat.

A szóbeli vizsgára azok a tanulók kerülnek behívásra, akiknek az általános iskolai eredményük és az írásbeli dolgozatuk alapján számított összpontszáma legalább 100 pont.

AZ ÉVKÖZI ÉRTÉKELÉSEKET TARTALMAZÓ 8. OSZTÁLYOS TÁJÉKOZTATÓ
FÜZETÉT ÉS/VAGY AZ E-NAPLÓ KINYOMTATOTT PÉLDÁNYÁT ÉS A
TOLLTARTÓJÁT, VALAMINT MATEMATIKA ÉS KÉMIA EMELT SZINTŰ
KÉPZÉSRE VALÓ JELENTKEZÉS ESETÉN SZÁMOLÓGÉPÉT MINDEN TANULÓ
HOZZA MAGÁVAL.

a szóbeli vizsgák tematikája megtalálható:

vmg-erd.hu 

A vizsgázók teljesítményének értékelése, a jelentkezők rangsorolásának módja:
Az általános tantervű csoportban szóbeli elbeszélgetés nincs.
Az általános tantervű tanuló-csoportban maximum 150 pont, a tagozatokon 200
maximum pont érhető el. A tagozat jellegének megfelelően vesszük figyelembe a hozott
természettudományos tantárgyat.
A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
tanuló csak az általános tagozat (0001) tanulmányi területünk esetén kapcsolódhat be a teljes
felvételi eljárásrendbe.

Az ideiglenes felvételi jegyzék várható nyilvánossága: 2021. március 17. szerda.

vmg-erd.hu 

Szóbeli vizsganap:
március 16. kedd 12.00-tól

EGYÉNI SZÓBELI VIZSGABEOSZTÁS:
Szóbeli beosztás 4 évfolyamos gimnáziumba

 

 

 

NYOLCÉVFOLYAMOS (4. osztályos tanulók) PÓT SZÓBELI VIZSGA

Tisztelt Szülők!

JÁRVÁNYÜGYI ELŐÍRÁSOK A SZÓBELI VIZSGÁN

 1. Gimnáziumunkba a belépés általános szabályai érvényesek: belépéskor lázat mérünk és iskolánkban a maszkhasználat kötelező.
 2. A teremben a vizsgabizottságon és a 2 felkészülő illetve 1 vizsgázó tanulón kívül senki nem tartózkodhat.
 3. Ügyelni kell arra, hogy a ne alakuljanak ki nagyobb csoportosulások. A szóbeli vizsga során kérjük a biztonságos távolság megtartását, valamint védőmaszk viselését.

 

A szóbeli vizsgára a 4. osztályos tájékoztató füzetét, vagy az idei tanév összes érdemjegyét és félévi bizonyítványát tartalmazó e-napló kinyomtatott példányát és tolltartót hozzon magával a tanuló.

 

Szóbeli felvételi vizsganap a nyolcosztályos tagozaton:
március 9. kedd

14:00 Bodrogi Vilmos Bálint Andreetti
14:00 Csonka Emese Andreetti
14:10 Gáspár Péter Dávid Eötvös
14:20 Glück Csenge Eötvös
14:30 Hári Veronika Zimándy
14:40 Madarász Zsuzsanna Eötvös
14:50 Major Levente Máté Eötvös

 

Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánossága: 2021. március 16. kedd

http://vmg-erd.hu/