Témakörökre bontott gyakorló feladatsorok

A feladatsorokban a feladatok kategorizálva vannak. Az alapfeladatok középszintű feladatok, alkalmasak a rendszeres egyéni gyakorlásra, a dolgozatokra vagy a középszintű érettségire való felkészülésre. A nehezebb feladatokat az emelt szintű érettségire készülőknek, vagy a versenyre készülőknek ajánljuk.

Gimnáziumba járó tanulóknak:

1. egyenes vonalú mozgások

2. egyenletes körmozgás

3. Newton törvények, mechanikai kölcsönhatások, lendület

4. ütközések, lendület - megmaradás, energetikai vizsgálat

5. merev testek egyensúlya, tömegvonzás

6. Mechanikai munkavégzés, mechanikai energiák, teljesítmény

!!  Folyadékok mechanikája (emelt szint) - ÚJ

7. hőtan

8. elektrosztatika, egyenáram

9. mágneses jelenségek

10. szinuszosan váltakozó feszültség és áram

11. mechanikai rezgések, hullámok

12. geometriai optika

13. Kvantummechanika, Atomfizika, modern fizika

14. az összes témakör egy dokumentumban

15. mechanika feladatok (összes témakör)

a numerikus fizikafeladatok megoldásához szükséges matematikák. Gyakorló feladatok:
(
mértékegységek átváltása, műveletek törtekkel, algebrai törtek, kifejezések, behelyettesítési értékek, paraméteres egyenletek, százalékszámítással kapcsolatos szöveges feladatok, számológép használat).

1. feladatsor

2. feladatsor

A feladatsorokkal, esetleges hibákkal kapcsolatos észrevételeket szívesen fogadok a vzsolt21@hotmail.com címen

pdf állományok megtekintéséhez szükséges Adobe Reader letölthető itt: