Tesztek

Feleletválasztós tesztek tesztek a Sulinet oldalon.

Témakörökre bontott tesztek (Elte Radnóti Miklós gyakorló Gimnázium)

További gyakorló tesztek találhatók a tankönyvjegyzékben szereplő:
Egységes érettségi feladatgyűjtemény gyakorló feladatok I. (Mechanika, Hőtan)
Egységes érettségi feladatgyűjtemény gyakorló feladatok II. (Elektromágnesség, Fénytan, Atomfizika, Modern fizika, Csillagászat)

A feladatgyűjteményekhez tartozó két megoldó kötet megrendelhető itt:

A pdf állományok megtekintéséhez szükséges Adobe Reader letölthető itt: