A fizika tantárgy szerepel a kötelezően választható közismereti érettségi tantárgyak között, ezért a középszintű érettségi vizsga témakörei hiánytalanul szerepelnek iskolánk helyi tantervében.
Az emelt szintű érettségire való felkészülés céljából a 11. és 12. évfolyamon fakultációs tanulócsoportokban folyik az oktatás, a 11. évfolyamtól fakultációra jelentkező tanulók az alapórákon már nem vesznek részt, heti 5 órában emelt szinten folytatják fizika tanulmányaikat.. A fakultációt nem választó diákok az alapórákon vesznek részt, így a 11. évfolyam számukra az utolsó év melyben fizikát hallgathatnak. Az alapórákon nincs lehetőség az érettségi vizsga mérési feladatainak egyéni megoldására, így a fizikából érettségizni kívánó tanulóinknak mindenképpen a fakultációs csoportokat javasoljuk. A fakultációs csoportokban az órákon kiemelt figyelmet fordítunk a kísérletekre, az egyéni mérésekre és ezek kiértékelésére, valamint a példamegoldásokra. A fakultációs órákon való részvétel mindenképp javasolt azoknak a tanulóknak is akik középszintű érettségire készülnek, vagy szeretnék jobban elmélyíteni a műszaki vagy orvosi szakterületen való továbbtanuláshoz elengedhetetlen fizikai alapokat.

A fizika érettségi közép szinten (2017-től):

Egy központi írásbeli feladatsorból, valamint egy szóbeli vizsgából áll. Az írásbeli vizsga megoldására 120! perc biztosított, a szerezhető pontszám 90 pont. A feladatsor minden esetben 20 feleletválasztós kérdéssort  (összesen 40 pont) (minden kérdésnél pontosan egy válasz helyes), valamint 3 nyílt végű kérdést (összesen 50 pont) tartalmaz. Ezek közül egy számításos feladat, gyakorlati alkalmazásokkal kapcsolatos egyszerű problémamegoldás. A második, rövid szöveges választ és egyszerű számítást egyaránt igénylő feladat, melynek megoldásához a feladatlapon megadott hétköznapi élet jelenségeihez kötődő rövid forrás, és a forráshoz kapcsolódó kérdések nyújtanak segítséget. A két választható feladat közül (3. és 4. feladat, jelenségértelmezés vagy méréselemzés) a vizsgázónak választása szerint egyet kell megoldania. Az utolsó számpéldát a vizsgázó két feladat közül választhatja ki annak függvényében, hogy mennyire jártas az adott problémákban. Az utolsó feladat megoldására elméleti és/vagy mérési ismeretek is szükségesek.
A szóbeli tételsort az iskola szaktanára állítja össze. A tételek legalább háromnegyede a kifejtendő elméleti kérdések mellett mérést vagy bemutató kísérletet tartalmaz, melyet a vizsgázónak a vizsgateremben el kell végeznie. Az Oktatási Hivatal minden évben nyilvánosságra hoz egy 40 kísérletet, illetve egyszerű mérést tartalmazó listát, amelyben az egyes témakörökhöz tartozó kísérletek, mérések száma megfelel a vizsgaleírásban a tételsorra előírt tartalmi arányoknak. A szóbeli tételsor összeállításakor a tételsorban szereplő elvégzendő vagy ismertetendő kísérletek, illetve egyszerű mérések legalább 80%-át az Oktatási Hivatal által nyilvánosságra hozott kísérletlistából kell kiválasztani. Az elméleti tételt lehetőleg úgy kell megfogalmazni, hogy a vizsgázónak lehetősége legyen több altéma közül választania.

A szóbeli felelettel még 60 pont szerezhető. A középszintű érettségi vizsgán szerezhető összes pontszám tehát 150 pont.
A jeles érettségihez 80%-os teljesítmény szükséges (120 pont).

A fizika érettségi emelt szinten (2017-től):

Egy központi írásbeli feladatsorból, valamint egy szóbeli vizsgából áll. Az írásbeli vizsga megoldására 240 perc biztosított, a szerezhető pontszám 100 pont. A feladatsor minden esetben:
15 feleletválasztós kérdéssor
t (minden kérdésnél pontosan egy válasz helyes) (összesen 30 pont)
3 megjelölt témakörből választható legalább másfél oldalas témakifejtést (összesen 18+5=23 pont)
valamint 3 számpéldát különböző témakörökből (összesen 47 pont).

a szóbeli tételsort a vizsgát megelőzően az Oktatási Hivatal teszi közzé. A vizsga a hivatal által kijelölt helyen zajlik független vizsgabizottság előtt. A tétel egy elméleti részt valamint egy mérést tartalmaz. A mérési feladat nem kapcsolódik a kifejtendő elméleti részhez! A szóbeli felelettel még 50 pont szerezhető. Az emelt szintű érettségi vizsgán szerezhető összes pontszám tehát 150 pont.
A jeles érettségihez 60%-os teljesítmény szükséges (90 pont).

A fizika érettségi közzétett anyagai:

 

A közép és emelt szintű érettségi vizsga részletes követelményrendszere 2017-től.
(Oktatási Hivatal)

A vizsga részletes leírása 2017-től.
(Oktatási hivatal)

 

Témakörökre, fogalmakra bontott középszintű érettségi követelményrendszer, a teljes tananyag rövid vázlata
(folyadékok mechanikája, változó forgómozgás dinamikája nincs benne!)
(Maxim kiadó)

 

Feladatsorok
(Oktatási hivatal)

Változások a 2017-es érettségin
(OFI)
A 2017. évi emelt szintű érettségi vizsga nyilvánosságra hozott anyagai (szóbeli tételek, mérési feladatok) - Az OH honlapján.
 
 
A 2004-2014 közötti írásbeli tételsorok egyben, tömörítve:
közép szint emelt szint

Témakörökre bontott tételek, feladatsorok, tesztek a Pázmány Péter katolikus egyetem honlapján.

ÚJ!!!

középszintű vizsgatematika 2019.
középszintű mérési feladatok és eszközlista 2019