Mérési jegyzőkönyvek

A mérési jegyzőkönyv kötelezően tartalmazza a következőket:
- a mérési feladat megnevezése (pl. rugóállandó meghatározása).
- a mérést elvégző tanuló, vagy a tanulócsoport tagjainak felsorolása.
- dátum.
- a mérés célja (rövid leírás).
- mérési eszközök (az eszközök felsorolása, vázlatos rajz, ha szükséges, áramköri rajz).
- a mérés lefolyásának rövid leírása (mit, hogyan, milyen sorrendben mérünk, elméleti háttér,  a mért adatokból milyen összefüggésekből számítjuk ki az eredmény(eke)t).
- a mért adatok táblázatos, ha szükséges grafikonos ábrázolása. A grafikonokat kötelezően ceruzával esetleg vonalzóval kell elkészíteni miliméterbeosztásos lapon mely megvásárolható nyomtatványboltban, vagy letölthető majd kinyomtatható INNEN. A mérési pontokat bejelöljük a beosztásos lapon, majd összekötve a pontokat szabadkézzel végezzük el a legoptimálisabb illesztést. Általában lineáris, vagy egyenes arányosság függvényt kapunk, ritka esetben parabola esetleg exponenciális függvényt. Exponenciális függvény esetén célszerű lehet, ha logaritmikus skálán is ábrázolunk. A szabadkézzel szerkesztett grafikonból leolvasható adatokat (meredekség, tengelymetszetek) ellenőrizhetjük számítógépes szoftverrel is (pl. egyszerű Excel grafikonábrázolás trendvonallal, az illesztett függvény egyenletének megjelenítésével) ez is csatolható a jegyzőkönyvhöz.
- számítások, a legvalószínűbb érték megadása (átlagérték), hibaszámítás (abszolút hiba, relatív hiba esetleg szórásnégyzet).
- a mérési eredmények kiértékelése, következtetések.
- a mérések pontatlanságát befolyásoló tényezők felsorolása.

Minta mérési jegyzőkönyv letölthető INNEN:

Millikan történelmi olajcsepp kísérletének megvalósítása a fakultációs mérési órákon: Jegyzőkönyv készítő Szili Ferenc Ádám 11C 2013/2014.

 

pdf állományok megtekintéséhez szükséges Adobe Reader letölthető itt: