Mottó

"A fizika alaptudomány, mert saját alapelvei és saját fogalom­rendszere van, amit a többi természettudomány és az egész társadalom átvesz, arra építi saját ismeretrendszerét. Aki megismeri pl. a tömeg, az energia, a hő, a munka, az égés, a halmazállapot ­ változások, az atom, az elektron, a gravitáció, az elektromágneses hullámok stb. fogalmát, az nem csak fizikát tanul. A fizika tanulásához tehát jó, ha tudjuk: a fizika alapjainak ismerete nélkül nem lehet értelmesen foglalkozni a többi természettudománnyal sem. Így nem lehet megérteni és megvédeni a körülöttünk levő természetet, alkalmazni a technikát, bekapcsolódni az információáramlásba, de a társadalomban sem lehet tájékozódni, tehát nem lehet megismerni a világot, amelyben élünk.
A fizika gondolatvilágát, módszereit nemcsak annak célszerű megismerni és megérteni, akinek ez a tudomány jövendő élethivatá­sához szakmai alapot biztosít, hanem minden törekvő, gondolko­dó, értelmes embernek is. A fizika tanulása ugyanis mindenkit felkészít az életre, mert: a fizikai jelenségek, fogalmak, törvények, módszerek megismerése, megértése, rendszerbe foglalása semmi­vel nem pótolható lehetőséget biztosít az élet minden területén alkalmazható készségek, képességek, tanulási technikák, jel­lembeli tulajdonságok stb. kialakítására, megerősítésére. Aki fizikát okosan tanul, az tehát nemcsak ismeretet szerezhet, hanem elsősorban pozitív személyiségjegyeit is megerősítheti, és sok más olyan általánosan alkalmazható értékre tehet szert, amivel könnyebbé, sikeresebbé, boldogabbá teheti az életét."

Dr. Halász Tibor