Állásajánlat

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium

német – bármely szakos tanár
munkakör betöltésére

(az elbírálásnál előnyt élveznek a német-francia szakos jelentkezők)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott időre szóló közalkalmazotti jogviszony (helyettesítéses állás)
Foglalkoztatás jellege:
teljes, helyettesítéses állás 40 óra
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, Széchenyi tér 1.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A 4 évfolyamos gimnáziumi képzésbenés a nyolcosztályos gimnáziumi képzésben német nyelv tantárgy oktatása, érettségire való felkészítés és érettségi vizsgáztatás.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:A tantárgy tanításához szükséges megfelelő képzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Önéletrajz, végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok
A munkakör betölthetőségének időpontja:
2017. augusztus 16.
A pályázatok benyújtásának módja:Elektronikus úton Molnárné Kállay Andrea részére a molnarne.kallay.andrea@gmail.com e-mail címen keresztül
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.erd.hu honlapon szerezhet.