TISZTELT SZÜLŐK! 8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK!

 

Az általános iskola 2018. február 19-éig továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig az Oktatási Hivatalba.

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/altalanos_tajekoztatas

 

 

A jelentkezési laphoz kérjük, csatoljanak felbélyegzett, a tanuló nevére megcímzett borítékot!

A felvételi vizsga a négyosztályos gimnáziumba jelentkezők számára három fő részből áll:

 

  1. Az általános iskolai tanulmányi eredmények.
  2. A központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett általános írásbeli vizsga matematika és magyar nyelv tantárgyakból.
  3. A szóbeli meghallgatás emelt szintű képzésre jelentkező tanulók esetében.

 

AZ EGYÉNI VIZSGABEOSZTÁS MEGTEKINTHETŐ

FEBRUÁR 22-TŐL A HONLAPON ÉS AZ INTÉZMÉNY PORTÁJÁN.

 EGYÉNI KIÉRTESÍTÉSRE A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐ RÖVIDSÉGE MIATT NINCS MÓD.

  

A SZÓBELI MEGHALLGATÁSRA A TÁJÉKOZTATÓ FÜZETÉT, TOLLTARTÓJÁT, VALAMINT MATEMATIKA ÉS KÉMIA EMELT SZINTŰ KÉPZÉSRE VALÓ JELENTKEZÉS ESETÉN SZÁMOLÓGÉPÉT MINDEN  TANULÓ HOZZA MAGÁVAL.

 

A SZÓBELI VIZSGÁK TEMATIKÁJA MEGTALÁLHATÓ:

http://vmg-erd.hu/

A vizsgázók teljesítményének értékelése, a jelentkezők rangsorolásának módja:

AZ Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium által szervezett általános iskolásoknak szóló történelem, matematika-fizika, biológia és kémia tanulmányi versenyek, és a Bolyai János Általános Iskola körzeti angol és német nyelvi versenyének első 4 – 4 helyezettje az emelt szintű szóbeli meghallgatás alól felmentés kap, pontszáma 50 pont.

Az általános tantervű csoportban szóbeli elbeszélgetés nincs.

Az általános tantervű tanuló-csoportban maximum 150 pont, a tagozatokon 200 maximum pont érhető el. A tagozat jellegének megfelelően vesszük figyelembe a hozott természettudományos tantárgyat.

 

Pontozás

HOZOTT OSZTÁLYZATOK ALAPJÁN
Tantárgy 7. év végi osztályzat 8. félévi osztályzat
Magyar nyelv és irodalom 5 5
Történelem 5 5
Tanult nyelv 5 5
Matematika 5 5
Fizika, kémia,

biológia, földrajz (természettudomány)

5 5
Összesen 50 pont

 

 

 

ÍRÁSBELI VIZSGA
Matematika 50 pont
Magyar 50 pont
Összesen 100 pont

 

SZÓBELI MEGHALLGATÁS
Emelt szintű képzés tantárgya 50 pont
Összesen 50 pont

 

Megszerezhető pontok száma

Tagozat Hozott pont Írásbeli v. Szóbeli m. Összesen
Általános 50 100 150 pont
Emelt szint 50 100 50 200 pont

A jelentkezési lapok kitöltéséhez szükséges intézményi adatok:

Az intézmény neve Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium
Intézmény azonosító, OM kód 032551
Intézményi telephely kód 001
Címe 2030 Érd, Széchenyi tér 1.
Telefon, fax száma 06/23 365 671 vagy 06/23 367 229
E-mail címe vmg@vmg-erd.hu
Weblap címe www.vmg-erd.hu
Intézményvezető Szilasné Mészáros Judit
e-mail címe szilasne@vmg-erd.hu
Beiskolázásért felelős Geri Csaba
e-mail címe: geri.csaba@vmg-erd.hu

 

                                                       

A jelentkezési lapok kitöltéséhez szükséges tagozat kódok:

Tagozat kód Tanulmányi terület
0001 ÁLTALÁNOS kerettanterv / 4 évfolyamos
0002 emelt szintű oktatás ANGOL nyelv tantárgyból /
4 évfolyamos
0003 emelt szintű oktatás NÉMET nyelv tantárgyból /
4 évfolyamos
0004 emelt szintű oktatás MATEMATIKA tantárgyból /
4 évfolyamos
0005 emelt szintű oktatás BIOLÓGIA tantárgyból /
4 évfolyamos
0006 HUMÁN TAGOZAT, emelt szintű oktatás TÖRTÉNELEM tantárgyból / 4 évfolyamos
0008 emelt szintű oktatás KÉMIA tantárgyból /
4 évfolyamos

 

NÉGYOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI TAGOZATOK

 

FEBRUÁR 27. KEDD

11.00-TÓL

FEBRUÁR 28. SZERDA

11.00-TÓL

MÁRCIUS 1. CSÜTÖRTÖK

11.00-TÓL

ANGOL ANGOL ANGOL
NÉMET NÉMET NÉMET
MATEMATIKA MATEMATIKA MATEMATIKA
BIOLÓGIA BIOLÓGIA BIOLÓGIA
KÉMIA KÉMIA KÉMIA
TÖRTÉNELEM TÖRTÉNELEM TÖRTÉNELEM

 

 

 

A hozzászólások le vannak tiltva.